Nachádzate sa: Úvod > Akcie > Darovanie kostnej drene > Darovanie kostnej drene

Darovanie kostnej drene

Ako prebieha darovanie kostnnej drene?  

Milí darcovia krvotvorných buniek, takto prebieha darovanie periférnych krvotvorných buniek/kostnej drene pred transplantáciou pre konkrétneho pacienta, s ktorým sa zhodujete vo vybraných transplantačných znakoch:
Určí   a naplánuje  sa  termín odberu  krvotvorných  buniek / kostnej drene.  Podľa možností  sa  snažíme  prispôsobiť     darcovi -  v závislosti od klinického stavu pacienta.

 1. Darca  absolvuje  nevyhnutné vyšetrenia, ktoré majú   za úlohu preveriť  jeho zdravotný   stav a minimalizovať   tak riziko možných nežiaducich účinkov pri odbere ako aj riziko prenosu infekčných ochorení na príjemcu transplantátu. Ide o odber krvi na laboratórne vyšetrenia, rtg hrudníka, ekg.
 2. Ak sú testy v poriadku, pristúpime k samotnému odberu buď periférnych krvotvorných buniek (PKB) alebo kostnej drene (KD). Spôsob odberu závisí od preferencie darcu a požiadaviek transplantačného centra. V súčasnosti používame častejšie PKB.

 3. Pred odberom PKB je potrebná stimulácia kostnej drene tzv. granulocyty stimulujúcim faktorom (G-CSF). Bežne sa nachádza aj v našom organizme v malom množstve a ovplyvňuje tvorbu krviniek v kostnej dreni. Pri získaní dostatočného množstva PKB je potrebné zvýšiť je množstvo v krvi, aby sa PKB uvoľnili do krvi. G-CSF sa podáva podkožnou injekciou 1xdenne v priebehu 4 až 5 dní. Podávanie je veľmi jednoduché - zvládne to poučená osoba alebo darca chodí na injekciu do ambulancie. V tomto období môže darca mať mierne zvýšenú teplotu, mať trošku bolesti v kostiach a môže sa cítiť malátny. Tieto ťažkosti sú dočasné a zmierňuje ich napr. paracetamol. Na 5.deň prebieha samotný odber PKB.

 4. Odber PKB prebieha na krvinkovom separátore po podpísaní informovaného súhlasu a poučení o procedúre. Robíme ho väčšinou ambulantne. Do žily sa zavedie ihla spojená s jednorázovou odberovou súpravou, ktorá prečerpáva krv cez separátor. Pomocou neho získavame PKB z krvi darcu. Ostatná krv sa vracia späť do krvného obehu darcu. Odber trvá asi 5 hodín. Počas odberu treba pokojne ležať, môžete piť tekutiny aj jesť, a pozerať TV. Najčastejšími komplikáciami pri odbere býva bolesť v mieste vpichu, tŕpnutie rúk a zmeny tlaku krvi. Tieto ťažkosti sú prechodné a po odbere ustúpia a vymiznú. O pár dní (alebo aj na ďalší deň podľa toho ako sa cítite) sa môžete vrátiť späť do práce a bežného života. Podrobnejšie o odbere a separátore sa dozviete osobne na našom pracovisku, kde sa môžete na prístroj aj pozrieť.

 5. Odber kostnej drene na účel transplantácie sa v súčasnosti robí menej často ako odber PKB. Kostná dreň sa získava z lopaty bedrovej kosti v krátkej celkovej narkóze opakovanými vpichmi a nasávaním dreňovej krvi do odberového vaku. Odber teda prebieha na operačnej sále. Darca počas odberu necíti bolesť, keďže je v narkóze. Po odbere a po odoznení účinku anestézy cíti darca miernu bolestivosť v mieste odberu a môže byť ešte slabý. Pred odberom kostnej drene je potrebné interné predoperačné vyšetrenie.

 6. Po získaní dostatočne výťažného štepu PKB alebo KD sa tento podáva pacientovi, ktorý je hospitalizovaný na Transplantačnej jednotke kostnej drene. Transplantát sa podáva do veľkej žily formou transfúzie.

 7. Darovanie je anonymné a bezplatné. Kontakt s pacientom je možný jedine prostredníctvom korešpondencie cestou Národného registra darcov kostnej drene. Osobný kontakt je možný až po 2 rokoch od transplantácie, ak s tým súhlasia obe strany.

Toto je len stručné zhrnutie najdôležitejších bodov. Ak máte ďalšie otázky, radi na ne odpovieme prostredníctvom kontaktných údajov Národného registra darcov kostnej drene.

Ako sa stať dobrovoľným darcom kostnej drene?

 1. Porozmýšľať o darovaní krvotvorných buniek a získať potrebné informácie z našej stránky, osobne na Klinike hematológie a transfuziológie na Antolskej 11 v Bratislave, telefonicky alebo emailom

 2. Stiahnuť si prihlášku  pre dobrovoľného darcu krvotvorných buniek

 3. Prísť na odber vzorky krvi do Národného registra darcov kostnej drene v UNB na Antolskú 11 v Bratislave (2. poschodie, nad bufetom, dvere č. 214), vypísať prihlášku pre dobrovoľného darcu krvotvorných buniek, prípadne si ju doniesť so sebou už vyplnenú (ušetríte čas). Nie je potrebné prísť nalačno. Odbery na registráciu robíme každý pracovný deň od 07:30 do 15:00. Nie je potrebné sa dopredu objednať. Ak ste aj darcom krvi, zaregistrovať sa môžete aj priamo na pracoviskách NTS pri najbližšom darovaní krvi. V prípade, že nie ste z Bratislavy a nechystáte sa práve darovať krv, napíšte nám a my sa pokúsime násjť najbližšie možné odberové miesto, kde by ste sa mohli ísť zaregistrovať.

 4. Odber krvi ( 1 skúmavka) na vyšetrenie transplantačných znakov HLA.

 5. Podpísať informovaný súhlas so zaradením do Národného registra dobrovoľných darcov krvotvorných buniek.

Je rozdiel medzi darovaním krvi a darovaním krvotvorných kmeňových buniek. Darca krvi daruje svoju krv ihneď, no darca kmeňových krvotvorných buniek je po vstupných vyšetreniach (odber jednej skúmavky krvi + vyplnenie a podpísanie prihlášky) zaradený do databázy, kde čaká, či sa objaví nejaký (náš, alebo aj zahraničný) pacient, s ktorým má zhodné transplantačné znaky. Až potom ho národný register opäť osloví, dorobia sa podrobnejšie vyšetrenia na potvrdenie zhody a samozrejme vyšetrí sa aktuálny zdravotný stav darcu. Až v tomto momente dochádza k samotnému darovaniu. Spôsob darovania sa určuje podľa diagnózy pacienta a samozrejme podľa ochoty darcu darovať buď kostnú dreň alebo periférne kmeňové krvotvorné bunky. V databáze môžete byť zaradený aj celé roky a nemusíme Vás vôbec osloviť alebo naopak môžeme Vás osloviť už zajtra a vy budete môcť pomôcť zachrániť ľudský život. Ak máte záujem stať sa darcom krvotvorných buniek  alebo inou formou pomôcť ľuďom chorým na závažné ochorenia krvi informujte sa telefonicky alebo osobne, radi Vám poskytneme potrebné informácie!

www.registerdarcovkostnejdrene.sk