Nachádzate sa: Úvod > Akcie > Darovanie kostnej drene > Transplantácia kostnej drene môže zachrániť život

Transplantácia kostnej drene môže zachrániť život

Transplantácia kostnej drene je často poslednou nádejou na záchranu života. Dreň alebo krvotvorné bunky môže chorý dostať od príbuzných alebo od darcu.
                             

Transplantácia kostnej drene nie je operáciou v pravom zmysle slova ako v prípade orgánov.] Transplantácia kostnej drene nie je operáciou v pravom zmysle slova ako v prípade orgánov.

Nová kostná dreň chorému nahradí zničené krvotvorné bunky. Do organizmu navyše často vnáša aj novú obranyschopnosť proti pôvodnému nádorovému ochoreniu. Základnou podmienkou je vhodný darca, teda človek, ktorého krvné a imunitné bunky majú šancu sa s telom pacienta definitívne spojiť.
Transplantácie krvotvorných buniek sa rozdeľujú na alogénne, štep od príbuzného, najčastejšie od súrodenca alebo od nepríbuzného dobrovoľného darcu a autológne – darcom je samotný pacient, u ktorého sa krvotvorné bunky odoberú v období, keď mu nádorové ložiská vymizli. Po odobratí sa autológny štep spracuje a zamrazí sa. Takto zamrazený sa skladuje v špeciálnych boxoch až do dňa transplantácie.

Pred transplantáciou je prípravný režim

Pred každou transplantáciou pacient podstúpi niekoľkodňovú liečbu – vysokodávkovú chemoterapiu, v niektorých prípadoch aj rádioterapiu. „Táto liečba sa nazýva prípravný režim a cieľom je zlikvidovať zvyškové nádorové bunky, potlačiť imunitu pacienta a vytvoriť v kostnej dreni priestor na uchytenie a prihojenie transplantovaných krvotvorných buniek,“ dodáva primárka Horáková.

                                                                                                                                              

Druh a podávanie chemoterapie závisí podľa primárky od diagnózy a štádia ochorenia pacienta. Tieto dávky sú mnohonásobne vyššie ako pri bežnej protinádorovej liečbe, preto ich podávanie má aj väčšie vedľajšie účinky. Pacient pociťuje nevoľnosť, opakovane zvracia, sťažuje sa na bolesti brucha, neskôr sa objavia bolestivé defekty na slizniciach a pridruží sa vypadávanie vlasov. „Počas transplantácie a niekoľko hodín po nej sledujeme u pacienta životné funkcie, ako sú telesná teplota, hodnoty krvného tlaku, počet pulzov a dychov,“ dodáva primárka.

Darcom môže byť každý

Darcom krvotvorných buniek môže byť príbuzný alebo nepríbuzný dobrovoľník. Ideálnym darcom je súrodenec. V prípade detského darcu pri súrodeneckej transplantácii o darcovstve rozhodujú rodičia. Nepríbuzenský darca musí mať minimálne 18 rokov a maximálne 45 rokov. Darcovstvo je dobrovoľné a bezplatné.
Medzi darovaním krvi a darovaním krvotvorných kmeňových buniek je určitý rozdiel. Darca krvi daruje svoju krv ihneď, no darca kmeňových krvotvorných buniek je po vstupných vyšetreniach zaradený do databázy, kde čaká, až sa objaví pacient, s ktorým má zhodné transplantačné znaky. Až potom ho národný register opäť osloví. V databáze môžete byť zaradení aj celé roky, ale môže sa stať, že už na ďalší deň vás zavolajú na transplantácie.

Ako prebieha transplantácia?

Transplantácia kostnej drene nie je operáciou v pravom zmysle slova ako v prípade orgánov. „Kostná dreň sa odoberá na operačnej sále v celkovom znecitlivení (anesteze) za prísne sterilných podmienok,“ vysvetľuje MUDr. Júlia Horáková, PhD., primárka Transplantačnej jednotky, II. detská klinika DFNsP v Bratislave.
                                                        
Kostná dreň sa odoberá na operačnej sále pomocou špeciálnej funkčnej ihly.
„Odoberá sa v polohe na bruchu z lopaty panvových kostí.
Vpichom pomocou špeciálnej punkčnej ihly sa dostane lekár do dutiny kostí, odkiaľ sa opakovanými odbermi do injekčnej striekačky odoberá kostná dreň. Odobrané množstvo kostnej drene závisí od hmotnosti pacienta-príjemcu), ale aj hmotnosti samotného darcu. Technika podania je veľmi jednoduchá a prebieha ako transfúzia krvi.“
                                                                                                                   
                                            

Národný register darcov kostnej drene

Je súčasťou veľkej medzinárodnej siete registrov Bone Marrow Donors Worldwide a môže sprostredkovať vhodného darcu pre našich pacientov z celého sveta. NR darcov kostnej drene zabezpečuje transport transplantátu krvotvorných buniek zo zahraničia. Národný register darcov kostnej drene pôsobí pri Klinike hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP Bratislava na Antolskej 11 v Bratislave.
„Za minulý rok na transplantačnej jednotke vykonali viac než 200 transplantácií krvotvorných buniek, z toho 120 alogénnych transplantácií, pričom u väčšiny chorých detí darcom bol zdravý súrodenec a takmer 50 detským pacientom bol transplantovaný alogénny štep od nepríbuzného darcu z medzinárodného registra. Ak chcete pomôcť transplantačnej jednotke DK DFNsP, do 15. decembra prebieha verejná zbierka, ktorú vyhlásila Nadácia Kvapka nádeje. Peniaze sa použíjú na dostavbu a rekonštrukciu tejto jednotky.

Zdroj:www.casprezeny.azet.sk