Nachádzate sa: Úvod > Akcie > Darovanie krvi > Darovanie krvi

Darovanie krvi

Ako darovať  krv ?

Ako často možno darovať krv? 
Muži môžu darovať krv maximálne 4x do roka, ženy maximálne 3x do roka.

Kto môže byť darcom krvi?
Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg.

Kto nemôže darovať krv?

Chcem byť darcom krvi, preto musím vedieť, že...

Ako prebieha odber krvi?
Na odber krvi má darca prísť oddýchnutý, nemal by sa nachádzať v časovom strese. Pred darovaním by mal prijímať dostatok tekutín (vodu, ovocné šťavy, minerálku, čaj alebo kávu). Nemal by prísť hladný (treba sa však vyhnúť potravinám s obsahom tuku, fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov).
Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať, vyplniť dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže posúdiť, či je vhodný ako darca krvi a zároveň ako budúci darca krvi vyplniť evidenčnú kartu Červeného kríža. Musí sa podrobiť vyšetreniu hladiny krvného farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom. Dôraz sa kladie aj na zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných údajov získaných pri rozhovore s lekárom. Darca sa musí pri registrácii preukázať občianskym preukazom, či pasom, legitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a viacnásobný darca preukazom darcu krvi.
Po vyšetrení sa darca presunie do odberového boxu, kde daruje krv za asistencie zdravotného personálu. Pri každom odbere krvi sa odoberie obyčajne 450 ml krvi. Odber trvá 5 - 10 minút.
Celý proces odberu krvi, ako aj občerstvenia po ňom trvá max. 2 hodiny.

Kedy a kde darovať krv

TRNAVA                                                                                                                                                                                                                                               
Pondelok-Piatok 6:30-12:00
Trnava - NTS SR
ul. A. Žarnova 11
tel.: 033 / 59 38 774

PIEŠŤANY
V stredu 7:00-9:00 hod.
Nemocnica
Alexandra Wintera, n. o.
Winterova ul. 66
tel.: 033/79 55 311


Oceňovanie darcov krvi

Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jána Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.


Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

Bronzová plaketa- ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa- ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa- ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa- ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila- ženy 80 odberov, muži 100 odberov

 

                                                                                         

 

Bronzovoá plakekta              Diamantová plaketa               Strieborná plaketa                        Zlatá plaketa                       Pamätná plaketa                      Kňazovického medaila
                                                                                                                                                                                                    doc. MUDr. V. Krišla, CSc                

                                                                                                                                                                                                   

Zdroj: www.sck-trnava.sk