Nachádzate sa: Úvod > Akcie > Kultúrne a športové > Kalendár športovýchn podujatí telesne postihnutých športovcov

Kalendár športovýchn podujatí telesne postihnutých športovcov

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je významným subjektom spoločenského života a športovým zväzom, poslaním ktorého je náročná práca v oblasti športu telesne postihnutých na Slovensku. Podporuje všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa ľudí s telesným znevýhodnením do života našej spoločnosti prostredníctvom športu. pričom združujeme športovcov zo 71 členských organizácií po celom Slovensku.  Organizuje konkrétnu realizáciu športovej prípravy pre reprezentantov v desiatich športových odvetviach, zabezpečuje ich účasť na významných domácich i vrcholných medzinárodných športových podujatiach, paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a  Európy, svetové a Európske poháre nevynímajúc. Nezabúdame ani na dôležitosť výchovy a prípravy ich dôstojných nástupcov, ktorí vyrastajú z radov mladých talentovaných športovcov. V oblasti mládežníckeho športu sme pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením vytvorili systém športovej prípravy a pravidelných súťaží v rámci regionálnych centier športu talentovanej mládeže. V rámci týchto centier získavame po celom Slovensku pre šport mnoho talentovaných telesne znevýhodnených detí. Mladí športovci túžia prostredníctvom športu dokázať svojim zdravým rovesníkom, že patria na atletické dráhy, športové palubovky, do dráh plaveckých bazénov - presne tak, ako oni. Aj zdravý človek, ktorý vplyvom úrazu, nehody, alebo zákernosti choroby rieši zo dňa na deň otázky ďalšieho zmyslu svojho života, dokáže mnohokrát v športe a športovom kolektíve nájsť na tieto otázky adekvátnu odpoveď.  Cesta za akceptáciou a plnohodnotným životom býva u tých najvytrvalejších nakoniec ozdobená obdivuhodnými športovými výkonmi, výsledkami a zaslúženým uznaním.

Kalendár podujatí 2015

1. Významné podujatia v zahraničí - MS a ME 

Boccia 
ME družstiev a párov -  23. – 27.7. 2015, Guildford, GBR

Curling
MS - 6. – 13. 2. 2015, Lohja, FIN

Cyklistika
MS na ceste - 28. 7. – 2. 8. 2015, Nottwil, SUI
MS dráha  -  26. – 29. 3. 2015, Apeldoorn, NED

Drezúra
ME  -10. – 13. 9. 2015, Deauville, FRA

Lukostreľba
MS -  23. – 30. 8. 2015, Donaueschingen, GER

Stolný tenis
ME - 9. - 18. 9. 2015, Vejle, DEN

Plážový volejbal
MS - 14. – 18. 7. 2015, Sztutowo, POL


2. Domáce podujatia – s medzinárodnou učasťou

Stolný tenis
Slovakia Open - 12. - 17. 5. 2015 Bratislava

Tenis
Slovakia Open - 7. - 21. 6. 2015 Trnava

Šach
M SR-     Máj 2015 Remata
M-SR v bleskovom šachu-    máj 2015 Ružomberok

Tenis
M SR, Bratislava Open -     máj 2015 Bratislava

Volejbal
M SR v pláž. volejbale  -   jún 2015 Bratislava
O pohár primátora Handlovej -  august 2015 Handlová


3. Domáce podujatia

Boccia
Liga BC1:    
8.3.2015 Bratislava,
28.3.2015 Bratislava, 
18.4.2015 Bratislava 

Liga BC2:
7.3.2015 Bratislava, 
21.3.2015 Bratislava, 
11.4.2015 Bratislava

Liga BC3:
8.3.2015 Bratislava, 
21.3.2015 Prešov, 
1.4.2015 Žilina

Liga BC4:
7.3.2015 Bratislava, 
27.3.2015 Prešov,
18.4.2015 Bratislava

 Liga páry a družstvá:
16.5.2015 Turnaj Belasého motýľa, Bratislava

Ostatné bocia:
M SR jednotlivcov  -   zatiaľ neurčené
M SR družstiev a párov  -  zatiaľ neurčené
Masters  -   zatiaľ neurčené

Curling
M SR -  zatiaľ neurčené

 Lukostreľba
M SR v halovej -  marec 2015 Kežmarok
M SR v terčovej - september 2015 Kežmarok

Stolný tenis
M SR - z atiaľ neurčené

Zdroj: www.sztps.sk