Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Drogy > Ako odhaliť užívanie drog a aké sú ich škodlivé účinky

Ako odhaliť užívanie drog a aké sú ich škodlivé účinky

NIEKTORÉ PRÍZNAKY UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK

Najzávažnejšie príznaky

ĎALŠIE PRÍZNAKY

PRÍZNAKY OVPLYVNENIA PODĽA DRUHU DROG

Špecifických príznakov svedčiacich o použití určitej drogy je viac. Napriek tomu nebýva ľahké určiť, o ktorú drogu ide.

ALKOHOL: typický zápach a ďalšie všeobecne známe príznaky ovplyvnenia alkoholom.

HALUCINOGÉNY AKO LSD (SLANGOVO „TRIPY“): halucinácie (napr. vidí alebo počuje neexistujúce postavy), rozšírené zrenice, čudné správanie, niekedy pocity prenasledovania a nevyprovokovaná agresivita, kolísanie nálad, pohrúženosť do vnútorného sveta a zmätenosť.

HEROÍN (SLANGOVO „HERÁK“, „HERO“, „HÁČKO“): jazvy po vpichoch (ale heroín sa aj šnupe alebo fajčí), spavosť v nezvyčajnom čase, pod vplyvom drogy nereagujú zúžené zrenice na svetlo, spomalenie dychu, nezrozumiteľná reč. Pocit pohody býva striedaný apatiou. Pri odvykaní problémy ako nespavosť, zrýchlený tep, rozšírenie zreníc, výtok z nosa, potenie, podráždenosť, vracanie či nevoľnosť, hnačky, bolesti brucha a svalov.

MARIHUANA: (SLANGOVO NAPR. „TRÁVA“, „JOINT“): sčervenané očí, hlasný slovný prejav, neprimeraný smiech, typický zápach po páliacej sa zemiakovej vňati, zrýchlenie tepu, poruchy pamäti. Pri dlhodobejšom užívaní strata záujmov, hmotnostný pokles alebo naopak priberanie na hmotnosti.

PERVITÍN (SLANGOVO NAPR. „PÉČKO“ ALEBO „PERGO“): stavy nadmernej a často nezmyselnej aktivity sú charakteristické pre ovplyvnenie povzbudzujúcou látkou (pervitín, prípadne halucinogén MDMA, ktorý má zároveň povzbudzujúci efekt). Pervitín vyvoláva pomerne často pocity prenasledovania a stavy zmätenosti. Typickým príznakom býva dlhý, i viacdenný spánok ako prejav spánkovej nedostatočnosti a vyčerpania po predchádzajúcom dlhom ovplyvnení pervitínom (či MDMA). Po vysadení pervitínu sa môžu objavovať depresie.

TABAK: typický zápach a zažltnuté prsty.

PRCHAVÉ LÁTKY: typický a nezameniteľný je zápach prchavej látky (najčastejšie toluénu) z dychu alebo šiat.

UTLMUJÚCE LÁTKY: dieťa pôsobí dojmom opilosti, ale nie je z neho cítiť alkohol.

RIZIKÁ JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN NÁVYKOVÝCH LÁTOK

Znalosť rizík je pri včasnej pomoci dôležitá z viacerých dôvodov. Poskytuje totiž argumenty použiteľné pri zvyšovaní motivácie k zmene. Okrem toho skutočnosť, že dospelý si je vedomý rizík, pomáha týmto rizik nám predchádzať.

Niektoré spoločné riziká návykových látok:

Alkohol

Táto u nás rozšírená a podceňovaná droga je spojená so závažnými rizikami. Najčastejšou príčinou smrti u dospievajúcich detí sú úrazy a samovraždy. Alkohol riziko týchto tragédií podstatne zvyšuje.

Drogy z konopí (marihuana, hašiš)

Hlavne mladší ľudia majú tendenciu drogy z konopí podceňovať. Je pravda, že riziká drog z konopí sú menšie než napr. riziká z heroínu alebo pervitínu. Ale i tak môžu drogy z konopípodstatne poškodiť telesné a duševné zdravie.

Riziká:

Utlmujúce lieky
Riziká:

Organické rozpúšťadlá
Riziká:

Látky s povzbudzujúcim účinkom, hlavne pervitín a kokaín
Riziká:

Opiáty (heroín, „braun“)
Riziká:

Riziko ťažkých alebo smrteľných otráv (predávkovanie), odolnosť voči droge sa prenikavo mení (klesá pri abstinencii a rastie pre ďalšom užívaní). Navyše obsah účinnej látky v droge veľmi kolíše v závislosti od zdroja.

Halucinogény LSD („tripy“), MDMA („extáza“) a ďalšie látky vyvolávajúce halucinácie
Riziká:

Tabak
Riziká:

Anaboliká (steroidy)

Riziká drog, ktoré sa fajčia

Riziká drog podávaných injekčne

Autor: MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Zdroj:http://www.infodrogy.sk