Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Endokrinného systému > Rastový hormón a endokrinný systém

Rastový hormón a endokrinný systém

Ľudské telo pre svoju každodennú činnosť potrebuje látky, ktoré sa volajú hormóny. Hormóny sa tvoria v orgánoch, všeobecne nazývaných žľazy a usmerňujú vnútorné činnosti v organizme. Zo žliaz sa hormóny vylučujú do krvi, ktorou sa dostávajú na miesta kde sú potrebné. Hormóny pôsobia na cieľový orgán priamo, alebo sprostredkovane cez ďalšie látky.

Každá zo žliaz tvorí jeden alebo viac druhov hormónov napr. štítna zľaza tvorí hormón tyroxín, podžalúdková žľaza (pankreas) tvorí inzulín, hypofýza tvorí rastový hormón, prolaktín. Všetky žľazy spoločne tvoria Endokrinný systém (Endo = vnútorný). Lekári špecialisti, ktorí liečia ochorenia endokrinného systému sa volajú endokrinológovia. Lekári, ktorí liečia deti s poruchami endokrinných funkcií sú detskí endokrinológovia.

Rastový hormón sa tvorí v žľaze hypofýze. Hypofýza sa nachádza v mozgu v kostnej priehlbine nazvanej Turecké sedlo. Základnou úlohou rastového hormónu a jeho sprostredkovateľa – faktora IGF-I je podpora rastu detí. Okrem rast podporujúceho účinku má rastový hormón dôležitý význam pre správnu funkciu metabolizmu.

 

Preto sa po ukončení rastu u zdravých osôb vylučovanie rastového hormónu zníži a pokračuje v primeranom množstve po celý život. Rastový hormón svojimi účinkami v tele vstupuje do chemických procesov pri využívaní tukov, cukrov a spracovaní minerálov. U ľudí s nedostatkom rastového hormónu sa naruší vnútorná rovnováha vo využívaní týchto látok, z čoho sa postupne vyvíjajú druhotné ochorenia napr. spomalenie až zastavenie rastu, choroby srdcovo-cievneho systému, diabetes melitus II. typu, osteoporóza, znížená vitalita a znížená kvalita života.

Nadmerná tvorba rastového hormónu spôsobuje u detí ochorenie nazývané gigantizmus, u dospelých akromegáliu. Najčastejším prejavom akromegálie je rast tzv. akrálnych (koncových kostí). Ochorenie je spôsobené niekoľkonásobne vyššou hladinou rastového hormónu a faktoru IGF-I, ako je norma a má nepriaznivé metabolické dôsledky.


Rastový hormón má rast podporujúci a metabolický účinok. Účinok rastového hormónu a faktoru IGF-I je dôležitý pre správne fungovanie organizmu a celkové zdravie po celý život. Nedostatok rastového hormónu spôsobuje spomalenie až zastavenie rastu, výsledkom je nízka výška v dospelosti a metabolické zmeny. Metabolické zmeny z dôvodu nedostatku rastového hormónu vedú k druhotným ochoreniam, akými sú choroby srdcovo-cievneho systému, diabetes melitus II. typu (cukrovka), osteoporóza, znížená vitalita a znížená kvalita života.

Zdroj:http://www.rastametabolizmus.sk