Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Hluchota > Od nedoslýchavosti je len krôčik k hluchote

Od nedoslýchavosti je len krôčik k hluchote

Sluch je prvý ľudský zmysel, ktorý je funkčný ešte pred narodením a pracuje bez prestania celé dni i noci až do smrti. Vďaka sluchu dokážeme vzájomne komunikovať a začleniť sa do spoločnosti. Napriek tomu nevenujeme jeho kvalite dostatočnú pozornosť.


V dôsledku starnutia dochádza k zhoršeniu sluchu. Postupne ho strácame už od puberty a väčšina ľudí v dôchodku už trpí rôznou mierou nedoslýchavosti. Starecká nedoslýchavosť zsa ačína po 60. roku života. Odhaduje sa, že na Slovensku ňou trpí až 40 percent seniorov, ale medzi staršími ako 70 rokov je to 50 až 80 percent. No nedoslýchavosť čoraz častejšie postihuje aj mladých ľudí, preto sa natíska otázka, čim je to dané? Spôsobom života a vysokou mierou zaťaženia sluchových orgánov, používaním slúchadiel s nadmerne hlasnou hudbou...? Po odpoveď sme si zašli za MUDr. Renátou Kučerovou, otorinologičkou z Centra Kramáre a ORL ambulancie a jednodňovej chirurgie v Bratislave.

 

Ako vzniká nedoslýchavosť?

Nedoslýchavosť alebo porucha sluchu môže vzniknúť z rôznych dôvodov. Veľmi často však vplyvom vonkajších faktorov, napr. práce v nadmernom hluku bez ochranných prostriedkov, počúvania hlasnej hudby, či už doma, na koncertoch a dis kotékach, príliš častého počúvania hudby cez slúchadlá. Takej poruche sluchu môže pacient zabrániť. Sú aj poruchy sluchu, ktoré vzniknú pri zápale priamo v strednom alebo vnútornom uchu, prípadne pri inom ochorení, napr. chrípke.

Zdroj:http://liek.beautywoman.sk