Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Imunitného systému > Ako funguje imunitný systém

Ako funguje imunitný systém

Veľký vedec Max Von Pettenkofer, ktorý utvoril základy modernej hygieny, vypil v roku 1890 pred svojimi študentami pohár s najmenej jednou miliardou cholerových bakté­rií – to je množstvo, ktoré podľa výpovede očitých svedkov by bolo schopné nakaziť najmenej jednu rotu vojakov. [imunitny-system] To hovoria očití svedkovia a ja o tom rozprávam tiež svojim pacientom. Sedemdesiatdvaročný Pettenkofer ostal zdravý – odhliadnuc od slabej hnačky.

Ako to možno objasniť?

Pettenkofer chcel vtedy dokázať, že samotný pôvodca cho­roby ešte nevyvolá nákazu, ale musia k tomu pristúpiť iné okolnosti. Nie všetko bolo dokázané, avšak jedno demonštro­val Pettenkofer bezpochyby, že totiž zdravé telo disponuje dostatočnou obranyschopnosťou, aby sa vysporiadalo s nápo­rom baktérií. Dôležitá je, ako to vtedy nazývali, „individuálna dispozícia“.

Práve túto „dispozíciu“ ako predpoklad pre ochorenie opäť objavuje dnešná veda. Znie to ako všeobecne známa pravda: kto je chorľavý, ľahšie ochorie. Keď ste unavení a deprimovaní, potom rastie nebezpečenstvo, že vás zasiahne choroba, ktorá popri iných prejde, lebo vaše telo je na základe vášho duševné­ho rozpoloženia chúlostivejšie. Myšlienka na chorobu prv ale­bo neskôr vyvolá skutočné ochorenie. Že zdravie chráni pred chorobou, je tiež všeobecná skúsenosť. Keď napríklad Európan pozerá na desivé výjavy z lepresárií v Ázii alebo lepresárium navštívi, lekári ho upokojujú slovami, že dobre živený, zdravý Európan sa nemá čoho obávať. Ako to? Prečo očkovania nechránia a prečo duševné stresy spôsobujú telesnú chorobu? Čo prebieha v tele, keď sa prikráda choroba?

Je to fantastickejšie dobrodružstvo ako rozprávka. Nijaký obrovský Computer nie je schopný zrekonštruovať to, čoho je telo schopné. Vypočujme si toto dobrodružstvo – dokazuje totiž mimo iného, že je možné, aby sme preventívne otužovali obranný systém, a to aj proti AIDS-u. A táto kapitola biológie, od ktorej závisí náš život, sa dá opísať dokonca aj bez cudzích slov.

Zúrivý boj v našich tepnách

Teda – predstavte si: Pôvodca choroby vniká do vášho tela. Teraz vypochodujú „armády“, budujú sa obranné línie, zapína­jú sa poplašné systémy, ničitelia, upratovacie čaty tiahnu do boja… Skutočne je to tak! Kedykoľvek a kdekoľvek sa snažia cudzorodé látky nájsť cestu do tela, narazia na hliadkujúce stráže, na monštrá, ktoré sa rútia na všetko, čo nepatrí k telu človeka, ktoré ony chránia. „Monštrá“ sú malé a veľké požiera­júce bunky, ktoré za krátku dobu zlikvidujú votrelca. Malé požierajúce bunky pritom odumrú a vytvorí sa z nich hnis.

Medzičasom bola zalarmovaná druhá obranná línia. Takzva­né T-bunky spoznávajú a ďalej hlásia, čo sa sem blíži. A to veľmi presne. Z iného druhu T-buniek sa stanú ničitelia, ktorí sa zavŕtavajú do nepriateľa. Toto „T“ v ich názve znamená vlastne, že vyzreli v detskej žľaze (thymus). Existujú aj B-bunky, ktoré pochádzajú z kostnej drene („B“ – pre anglický výraz bone marrow).

Na mieru prispôsobené protilátky

Tieto bunky uskutočňujú zázraky a produkujú protilátky, kto­ré sú určené pre útočníka. Ešte raz: Existuje milión možných cudzorodých látok a pre každú jednotlivú produkujú B-bunky špecifickú ochrannú látku! Je prispôsobená už i svojou vonkaj­šou formou. Predstavte si družicu, ktorá sa pohybuje smerom k inej. Spojky zapadnú do seba a obidve sú pevne spojené. Presne to sa deje v našom tele. B-bunky vyšlú ochranné telies­ka, ktoré sa náležitou spojkou zmocnia votrelca, zaistia ho a zneškodnia.

To je ostatne aj tajomstvo očkovania. Umelo vyvolanou cho­robou sú B-bunky prinútené vytvárať protilátky. A to si ony pamätajú. Ak sa objaví cudzorodá látka, potom majú už na „sklade“ adekvátne protiprostriedky ako vzory a môžu tak rýchlejšie vyrábať protilátky.

Je strašné, ak tieto špeciálne prostriedky chýbajú! To sa vyskytlo kedysi u Indiánov. Nikdy predtým nepoznali osýpky. Keď Európania túto infekciu zavliekli, praobyvatelia Ameriky v húfoch podľahli tejto chorobe, ktorá u Európanov nespôsobi­la vážne následky.

Zdroj:http://www.zdravieportal.sk/ako-funguje-imunitny-system/