Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Mozgu a nervového systému > Choroby mozgu a nervového systému

Choroby mozgu a nervového systému

Mozog

Mozog sa nachádza v lebke obsahuje vyše 12 miliárd neurónov a 50 miliárd podporných gliových buniek. Váži asi 1, 5 kg. Spolu s miechou reguluje telesné procesy, srdcovú frekvenciu a väčšinu vôľových pohybov. Mozog je rozdelený na dve polovice- hemisféry. Povrch mozgu je komlikovane rozbrázdený. Brázdy bývajú hlboké-fisúry, alebo plytké sulci. Mozog spolu s miechou tvoria centrálny nervový system CNS. Na miechu nadväzuje mozgový kmeň, ktorý sa skladá z predíženej miechy, mosta a stredného  mozgu. Ku  kmeňu je  pripojený  mozoček. Predížená miecha, Varolov  most a  mozoček tvoria ZADNY MOZOG. Na stredný  mozog nadväzuje  predný mozog. K prednému mozgu patrí medzimozog s mozgovým príveskom a mozgové pologule so systémom bazálnych ganglií. Mäkké tkanivo mozgu je chránené kostným obalom a vznáša sa v o vodnom prostredí- mozgovo miechovom moku. Táto tekutina dodáva energiu pre funkciu mozgových buniek a súčasne ich aj vyživuje. Mozgovo miechový mok sa tvorí v bočných komorách v blízkosti talamu. Miecha je asi 43 cm dlhý povrazec, ktorý siaha od mozgového kmeňa po driekovokrížovú oblasť chrbta. Je hrubý asi ako prst a potom sa zužuje do vlákien.Miecha sa spája s celým telom prostredníctvom 31 párov miechových nervov. Miecha pozostáva z dvoch typov tkanív –vnútorné jadro je zo sivej hmoty, vonkajšie z bielej hmoty. Centrálny nervový systém je spojený s obvodom organizmu. Táto časť nervstva sa volá obvodový, alebo periférny systém. Na reguláciu funkcie vnútorných orgánov slúži vegetatívny nervový systém.. Základná stavebná a funkčná jednotka nervového tkaniva je NEURON. Je nositeľom a príjemcom vzruchov.  Príznaky a prejavy ochorení nervového systému.

K hlavným príčinám ochorení nervového systému patria:

1.) Zápaly
2.) Nádory
3.) Toxické vplyvy
4.) Cievne príčiny
5.) Úrazy
6.) Degeneratívne a demyelinizačné ochorenia
7.) Vývinové anomálie
8.) Nedostatok vitamínov
9.) Parazitárne ochorenia CNS
10.) Komplex príčiny

EPILEPSIA patrí k častým ochoreniam. Príčina tohto ochorenia je často neznáma, ak sa objaví až v dospelom veku môžu ju spôsobovať nádory abscecy, porážky, poranenia hlavy, alebo chemická nerovnováha. Prejavuje sa záchvatmi s mimovoľnými pohybmi a čiastočná strata vedomia. Postihnutý môže spadnúť na zema nevníma okolie. 

SKLEROZA MULTIPLEX   spôsobuje dvojité videnie , čiastočnú obrnu , nemotornosť a problémy s chôdzou. Postihnutá môže byť aj reč a citlivosť.

PARKINSONOVA CHOROBA je degeneratívne ochorenie mozgu. Trpia ňou hlavne starší ľudia, viac muži ako ženy. Choroba sa prejavuje stuhnutím svalstva a narušením reči, chôdze, tras rúk aj v pokoji.

DEMENCIA je tiež ochorením prevažne starších ľudí. Typická je strata novopamäti, zanedbávanie zovnajšku, neschopnosť udržať moč a stolicu. Jednou z príčin ochorenia je séria malých porážok. K vážnym ochoreniam patria mozgovo cievne ochorenia.

PORAŽKA je najvážnejším ochorením, ktoré končí často smrťou pacienta. Môže ju spôsobiť zastavenie dodávky krvi do mozgu alebo výron krvi, kedy je mozog vystavený nedostatku kyslíka a živín. U starších ľudí je obyčajne spojená s aterosklerozou, alebo vysokým krvným tlakom, u mladších pacientov je to vrodený defekt tepien. 

MIGRÉNA je pomerne časté ochore nie pri ktorom dochádza k rozšíreniu alebo zúženie krvných ciev v mozgu. Prejavuje sa bolesťami, závratmi , poruchou videnia, nevoľnosťou až zvracaním.

ABSCESY a NADORY zvyšujú vnútrolebečný tlak a vyvolávajú silné bolesti hlavy. Na zisťovanie sa používajú zobrazovacie techniky CT.

OBRNA  je spôsobená poškodením motorických oblastí mozgu.

PORANENIA HLAVY vznikajú pri úrazoch a môžu mať vážne následky. Spôsobujú stratu vedomia, otras mozgu, alebo pomliaždenie mozgu. Nebezpečné je vnútrolebečné krvácanie. Nevyhnutný je okamžitý neurochirurgický zákrok, pri ktorom sa odstránia zrazeniny.

 

Zdroj:www.tahaky-referaty.sk