Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Neurologické > Neurologické ochorenia

Neurologické ochorenia

Abnormálne pohyby, Parkinsonova choroba

Neurodegeneratívne (ND) ochorenia sú široká skupina chorôb centrálneho aj periférneho nervového systému, ktorá je spôsobená predčasným zánikom alebo degeneráciou nervových buniek. Tieto ochorenia majú často genetický podklad. Zvyčajne majú progredujúca priebeh.
Najčastejšie ND ochorenia - Alzheimerova choroba - sa prejje progredujúcu demenciou.

Ďalšie ND ochorenia sú:

Bolesti hlavy
Bolesť hlavy je jedným z najčastejšie neurologických ochorení v populácii. Rôzne typy bolestí hlavy občas postihnú vyše 90% populácie. Neliečená alebo zle liečená bolesť hlavy je častým dôvodom absenciou v zamestnaní a nízkej pracovnej výkonnosti. Svojmu nositeľovi prináša väčšinou zbytočné utrpenie.
 

Cievna mozgová príhoda

Čo je cievna mozgová príhoda (predtým mŕtvica, iktus)?
Medzi cievne mozgové príhody sa radia 3 rôzne stavy, ktoré však vo svojich prejavoch môžu vyzerať podobne:

Demyelinisačné ochorenia, roztrúsená skleróza
 

Neuroimunologické ochoreniaI
Ide skupinu ochorení nervového systému, u ktorej sa predpokladá významný vplyv imunitného (obranného) systému na vznik a rozvoj ochorenia.

Epilepsia
Epileptické záchvaty sú prejavom zvýšenej dráždivosti neurónov mozgových hemisfér. Prejavujú sa náhlou neprovokovanou poruchou vedomia, správania, emócií, motorických funkcií alebo citlivosti. Tieto stavy sa obvykle stereotypne opakujú.
Jedenkrát v živote ochorie epilepsiou každý tridsiaty človek. Chorého ohrozuje hlavne nahromadenia epileptických záchvatov a úraz pri záchvate. Nemôže tiež vykonávať niektoré činnosti, napr. pracovať vo výškach, s rotačnými strojmi alebo riadiť motorové vozidlá.

Nervosvalové ochorenia
Pohyb je zaisťovaný tzv. Nervosvalovú sústavou, kde svaly sú cieľovým výkonným orgánom pohybu, ktorý dostáva povely z centrálnej nervovej sústavy (CNS- mozgu a miechy) prostredníctvom periférnych nervov. Z rôznych príčin môže dôjsť k poruche v akejkoľvek časti tohto systému: v periférnom (napr. končatinové) nervu - v spojení nerv-sval a vo svale samotnom. To sa prejaví jednak ťažkosťami, ktoré sú spoločné pre celý systém (sval. slabosť, únava, nižšie svalové napätie, úbytok sval.)

Ochorenia medzistavcových platničiek a chrbtice
Problematikou ochorenia chrbtice sa zaoberajú nielen neurológia, ale aj ďalšie odbory- ortopédia, traumatológia, rehabilitácia, neurochirurgia, reumatológia, osteologia, onkológia, infekčné lekárstvo, manuálna medicína, všeobecné lekárstvo a v neposlednom rade aj psychológia či dokonca psychiatria. Všetky svojimi metódami liečby smerujú k rovnakému cieľu, tj. najmä odstrániť bolesť a zlepšiť hybnosť chrbtice.

Poruchy pamäti a myslenia, Alzheimerova choroba

Čo sú to kognitívne poruchy?
Táto skupina porúch zahŕňa rôzne choroby postihujúce kognície (myslenie). Najvýraznejšími ochoreniami v tejto skupine sú takzvané demencie. Hraničnou poruchou medzi normálnym stavom a demenciou je "minimálna kognitívna porucha", z ktorej sa môže a nemusí demencia rozvinúť. Demencia postihuje asi 50% ľudí nad 80 rokov veku.

Spánok a jeho poruchy

Čo je vlastne spánok?
Spánok je periodicky sa opakujúci prirodzený stav, ktorý je nevyhnutný k normálnej funkcii organizmu (v extrémnej rovine je nutný k jeho prežitiu). Ide o dynamický aktívny dej, ktorý je riadený mozgom. Slúži na obnovenie funkcie mozgu a celého organizmu: zúčastňuje sa obnovy síl, tvorby pamäte, v detstve a adolescencii podporuje rast, pozitívne pôsobí na imunitné deje a má rad ďalších funkcií, z ktorých mnohé ešte nie sú presne známe. Aj keď navonok je spiaci človek pasívny (nekomunikuje s okolím, výraznejšie sa nepohybuje), mozog je v dobe spánku aktívny tzn. "Pracuje."

Zásady zdravého spánku
Spánok je stav, v ktorom trávime tretinu života. Jeho kvalita je zásadný pre kvalitu života ako celku. Nekvalitný spánok vedie k zvýšenej únave, dennej ospalosti, nesústredenosti, poruchám nálady (depresie). Je dokázané, že narušený spánok narúša imunitnú odpoveď, zvyšuje riziko hypertenzie (vysokého krvného tlaku) a ďalších civilizačných chorôb. Mikrospánok stojí za časťou dopravných nehôd. Až 40% ľudí trpí aspoň občas nespavosťou, z viacerých dôvodov.
Dĺžka spánku je individuálna, za normálne sa považuje 6-9 hodín.
 

Zdroj: www.nemtru.cz