Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Onkologické > Rakovina prsníka

Rakovina prsníka

 

Rakovina prsníka je najčastejším typom rakoviny u žien z rozvinutých krajín a zároveň je tiež jednou z najviac preskúmaných a najlepšie liečiteľných typov rakoviny.

Až 70% všetkých rakovinových lézií v prsníku si v skutočnosti prvá nájde sama žena alebo jej partner. Na ďalšie skúmanie hrčky, či anomálie prsníka, existuje množstvo rôznych metód, a to od počiatocného vyšetrenia, ktoré môže viesť k odoslaniu pacientky na odborné vyšetrenie, až k podrobnejším metódam, ktoré potvrdia diagnózu rakoviny prsníka a poskytnú informácie o spôsoboch jej liečby.

Rakovina sa vo väčšine svojich foriem vyskytuje ako následok prirodzeného procesu starnutia, kedy býva celý proces spustený akumuláciou poškodenia génov. Rakovina prsníka je najčastejšou formou rakoviny u žien v rozvinutých krajinách. Najčastejšie sa vyskytuje u žien vo veku 55-65 rokov, hoci existujú miestne rozdiely a ochorenie môže postihnúť tiež mladšie ženy. Riziko vzniku ochorenia je 1:8-10.

                                                                     Jedna z desiatich žien ochorie na rakovinu prsníka

Ak ste si v prsníku našli abnormalitu alebo hrčku, hlavne nepodliehajte panike. Väčšina hrčiek v prsníku je neškodná. Približne 3 zo 4 hrčiek (75%), ktoré spočiatku považujú za rakovinu prsníka, sú benígne cysty, fibrómy alebo lipómy, ktoré sa dajú ľahko diagnostikovať a liečiť. Podrobnejšie vyšetrenia sa vykonávajú len vtedy, ak počiatočné vyšetrenia poukazujú na možnosť rakoviny. Hrčky, ktoré sú diagnostikované ako rakovina, sú známe ako malígne nádory.

Vyrovnanie sa s diagnózou

Obdobie, kedy sa stanoví diagnóza rakoviny, býva veľmi stresujúce; k stresu tiež prispieva, že bývate nútená rozhodnúť sa skôr, ako ste sa mohli vyrovnať so zlými správami. Na rozdiel od iných typov rakoviny je v prípade rakoviny prsníka dostupných množstvo rôznych liečebných postupov, pričom každý má svoje výhody a riziká a nie všetky sú vhodné pre každého pacienta. Rozhodovanie o liečbe, ktorá je najvhodnejšia pre Vás, je komplexný proces; pacientky s rakovinou prsníka mávajú často veľmi rozdielne liečebné plány. Z tohto dôvodu pomáha, ak existuje niekto, komu veríte, kto Vám pomáha načúvať poskytovaným informáciám a upozorní Vás na dôležité údaje. Informácie by ste si mali zapisovať alebo požiadať Vášho lekára, aby to pre Vás urobil.

Ostaňte pokojná. Väčšina hrčiek v prsníku je neškodných – až 3 zo 4 hrčiek, ktoré sa zo začiatku považujú za rakovinu prsníka, sa nakoniec ukážu ako benígne (nezhubné).

Rozhodovanie o liečbe

Za posledné roky sa liečba rakoviny stáva cielenejšou, a to nielen vzhľadom na postihnuté časti tela, ale aj vzhľadom na vlastnosti samotných rakovinových buniek. Na pochopenie toho, či konkrétna liečba bude pre Vás účinná, sú nutné oveľa dôkladnejšie vedomosti o vlastnostiach Vášho nádoru, ako to bolo predtým, čo vyžaduje väčšie spektrum vyšetrení. Vybraný liečebný postup bude významne závisieť od výsledkov všetkých vykonaných vyšetrení. Často sa stáva, že Vám hrčku chirurgicky odstránia príliš rýchlo a Vy nemáte takmer žiadnu šancu získať informácie a spolurozhodovať. Niekedy je možné dostať liečbu už pred operáciou, a preto by ste sa o takýchto možnostiach mali aktívne informovať. Výber chirurga, ktorý operáciu vykoná, je tiež veľmi dôležitý. Odporúča sa preto, aby ste sa s Vaším lekárom porozprávali a získali kontakt na miestne poradne alebo skupiny pomoci pacientom a aby ste požiadali o radu ešte predtým, než sa rozhodnete.

Nezabudnite sa opýtať          Slovník pojmov


Užitočné stránky

www.onkopacient.sk         www.herklub.sk www.npop.sk

Zdroj: www.zoznam.sk


Majte prosím na pamäti, že táto webová stránka nemôže nahradiť informácie, ktoré Vám poskytnú Vaši lekári. Akékoľvek otázky ohľadom Vášho zdravotného stavu konzultujte s odborníkom.