Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Slepota > Slepota

Slepota

Úplná slepota je trvalá strata zraku, kedy postihnutý jedinec vôbec nevníma svetlo. Ako praktická (čiastočná) slepota sa označuje podstatné zníženie zrakových   funkcií. Strata zraku môže byť vrodená alebo získaná a dôvodov straty zraku je veľké množstvo.
Slepotu môžeme z fyziologického hľadiska definovať ako stav nedostatku zraku. Definícia, ako je aplikovaná na ľudí týmto slovom legálne klasifikovaných je však komplexnejšia. Úplná slepota je trvalá a úplná strata zraku, kedy postihnutý nemôže vôbec vnímať svetlo. Ako praktická slepota sa označuje podstatné zníženie zrakových funkcií.
Vo vyspelých krajinách sa vyskytujú príčiny slepoty skôr súvisiace s vekom a príčiny genetického charakteru. Je to dané vysokou úrovňou zdravotných služieb, ktoré sú schopné rôznym ochoreniam predchádzať alebo ich včas a spoľahlivo liečiť.
K hlavným príčinám získanej straty zraku patria očné ochorenia ako sivý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukóm), defekty sietnice alebo rohovky, dokonca aj refrakčné poruchy a ďalšie postihnutia.
Najčastejšími príčinami slepoty z postihnutia sietnice býva vekom podmienená degenerácia makuly a poškodenie sietnice spôsobené cukrovkou zvané diabetická retinopatia. Diabetická retinopatia je označenie patologických zmien sietnice a ciev sietnice, ktoré vznikajú ako dôsledok celkového postihnutia ciev pri cukrovke a môže vyústiť až do úplnej slepoty. Vekom podmienená degenerácia makuly postihuje strednú časť sietnice tzv. žltú škvrnu a spôsobuje postupnú stratu centrálneho videnia. Degenerácia makuly je degeneratívne a nevyliečiteľné očné ochorenie, ale čím skôr je diagnostikovaná, tým väčšia je nádej na stabilizáciu ďalšieho nezhoršovania zraku.Často býva poškodená aj rohovka oka, ktorá je najviac vystavená vonkajším vplyvom (mechanickým poškodeniam, prípadne infekciám). Nebezpečné sú úrazy oka postihujúce oko samotné, ale aj úrazy týlneho laloku mozgu, ktoré môžu aj pri neporušených očiach a optických nervoch spôsobiť slepotu.

U niektorých osôb sa z dosiaľ neobjasnených príčin objavuje vrodená nočná slepota. Zrakový orgán je u nich uspôsobený tak, že v tme vôbec nevidia. Nočná slepota sa niekedy prejavuje u krátkozrakých ľudí, ktorí sa na tmu adaptujú pomalšie. Ľudia s albinizmom často trpia postihnutím zraku v takom rozsahu, že mnohí sú prakticky slepí. Jedinci postihnutí slepotou používajú na uľahčenie pohybu bielu palicu alebo vodiace psy.

Zdroj:www.videnie.sk