Nachádzate sa: Úvod > Choroby > Zranenia a iné > Detské úrazy hlavy

Detské úrazy hlavy

Autor: MUDr. Marcel Brenner

Úrazom hlavy rozumieme v domácich podmienkach pôsobenie vonkajšej sily na hlavu dieťaťa. Najčastejšie je táto spostredkovaná pádom, menej úderom.

Najvýznamnejšími poruchami zdravia pri úrazoch hlavy v domácom prostredí sú:

  • porucha vedomia a
  • krvácanie, ktoré môže otvorené alebo zatvorené.
                                            

Pri skúmaní poruchy vedomia súvisiacej s pádom dieťaťa

treba rozlíšiť či pád na hlavičku dieťaťa zodpovedá za danú poruchu vedomia alebo dieťa padlo už pri prebiehajúcej poruche vedomia spôsobenú iným činiteľom (úraz elektrickým prúdom, kŕče, horúčka, porucha metabolizmu cukrov a podobne). Na všetky tieto otázky bude hľadať odpoveď lekár, ktorý bude dieťa ošetrovať.

S ohľadom na nedostatočne vyvinutý svalový korzet okolo chrbtice je namieste pripomenúť skutočnosť, že úrazy hlavy u detí môžu súvisieť s viac alebo menej vyjadrenou vnímavosťou krčnej chrbtice k jej poškodeniu.

Pre prvú pomoc pri úrazoch hlavy detí v domácom prostredí

je rozhodujúca prítomnosť poruchy vedmia, ktorá nemusí byť vždy prezentovaná hlbokým bezvedomím (kómou), ale napríklad iba spavosťouzávraťou s poruchami zraku.

Spavosť a závrate u dieťaťa sa nemusia prejaviť bezprostredne po úraze, ale môžu sa vyvíjať minúty až hodiny po udalosti.

Za tento prejav zodpovedá poškodenie mozgu, ktoré môže byť lokalizované do malého alebo väčšieho okrsku poškodenia (fokálne poškodenie) alebo je lokalizované do celkového (difúzneho) poškodenia.

S ohľadom na uvedené je zrejmé, že rodič alebo osoba nachádzajúca sa pri dieťati po úraze hlavy nemôže ani odhadnúť rozsah poškodenia zdravia vyplývajúci z poškodenia mozgu alebo miechy, každý takýto úraz musí ošetriť odborný lekár.

Najčastejšími sprievodnými prejavmi po úraze hlavy

so závažnosťou, ktorá vyžaduje lekárske ošetrenie sú:

  • zmena nálady – apatia alebo predráždenosť,
  • spavosť,
  • zvracanie alebo napínanie na zvracanie,
  • porucha zraku,
  • vo veľmi vážnych prípadoch až bezvedomie.

Lekárske ošetrenie vyžaduje každé dieťa s uvedenými príznakmi, ďalej s viditeľným krvácaním alebo aj vtedy, ak rodič alebo osoba sprevádzajúca dieťa si nie je istá stavom dieťaťa a súvislosťou s úrazovým dejom.

Zdroj: www.detskechoroby.rodinka.sk