Nachádzate sa: Úvod > Cviky > Chrbtica > Edukačný plán pri vertebrogénnych ochoreniach

Edukačný plán pri vertebrogénnych ochoreniach

Bolesti v chrbte sú “ľudovým ochorením”. Po infekte je to druhý najčastejší dôvod na vyhľadanie lekára. Prvé ťažkosti často síce miznú spontánne a bez liečenia, ale u viac ako 60 % sa objavujú nové ťažkosti. O chronifikácii sa hovorí, ak symptómy pretrvávajú viac než dvanásť týždňov. Osobitosťou bolestí v chrbte sú často ťažko rozčleniteľné, vzájomne sa striedavo ovplyvňujúce komponenty z organických a psychických príčin.
V počiatočnej fáze ochorenia sa ešte často objavujú nešpecifické ťažkosti. Tie sa môžu prejavovať rannou meravosťou, napätím alebo slabosťou. Takéto symptómy sa väčšinou bagatelizujú alebo sa potlačia aktivitou. V neskorších štádiách sa potom symptómy objavujú s väčšou prudkosťou a dlhším trvaním ochorenia. V tejto súvislosti možno rozlišovať náhle sa vyskytujúcu bolesť v chrbte (lumbago) od stimulačného syndrómu koreňa (lumbálna ischialgia) s bolesťami v krížoch, ktoré sa tiahnu aj do nôh. Najťažšiu formu ochorenia predstavuje prolaps medzistavcových platničiek.

Dôvodom časti ťažkostí je chybné držanie tela a nesprávne zaťažovanie chrbtice. Nevedomá kompenzácia bolestivého držania tela svalovou kontrakciou vedie k napínaniam a k novým bolestiam. Klasický pekelný kruh sa začína.
Bolesti pritom spôsobuje zadný pozdĺžny väz, ktorý sa nachádza na zadnej strane tiel stavcov pozdĺž osi tela. V tomto čase sa vyvýšenou medzistavcovou platničkou ešte presunie intaktný väzivový prstenec. Pri syndróme miechového koreňa vystupuje medzistavcová platnička natrhnutým anulus fibrosus, vláknitým pevným prstencom, ktorý spája mäkké jadro medzistavcovej platničky so stavcami, dozadu a dráždi nervový koreň. Pritom vo vnútri nervového tkaniva dochádza ku komplexným zmenám. Okrem toho bola pozorovaná porucha prekrvenia, chronický zápal, nervový opuch a vylúčenie určitých bielkovín. To posledné zohráva v rámci bolestí “posolskú” rolu.
Z psychosomatického hľadiska neexistuje nijaký jednotný model osobnosti alebo konfliktu. U postihnutých pacientov však možno často dokázať isté štruktúry osobnosti. Týkajú sa spracovávania konfliktov závislosti a nezávislosti. Ďalej sa objavuje túžba po činnosti a pracovné úsilie. Označuje sa to aj ako “syndróm výdrže / nevzdávania sa”. Všeobecne sa udáva, že po 30 roku sú veľmi časté známky starnutia a degeneratívne prejavy na medzistavcových platničkách.
Hlavnými faktormi týchto zmien sú považované zhoršujúci spôsob a stupeň výživy tkaniva platničky, obmedzený pohyb, nefyziologické držanie skeletu v neprimeraných polohách, zvýšená telesná hmotnosť, dlhodobé státie, rodinná predispozícia.

Hernia disku

Hernia disku predstavuje vyklenutie medzistavcovej platničky. Najzávažnejšie následky má pri jej vyklenutí do chrbticového kanála, pretože tlačí na vystupujúci nervový koreň. Rôzne typy hernií sú zobrazené na obrázkoch. Cieľom rehabilitácie a cvičení je vytvorenie a udržanie si pevného svalového korzetu. To sa docieli len pravidelným a dlhodobým cvičením chrbtového svalstva, ktoré tvorí oporu chrbtice a zabraňuje tak nadmernému zaťažovaniu medzistavcových platničiek. Cvičenie sa preto musí stať každodennou súčasťou života, a to aj potom, keď bolesti ustúpia, aby sa možnosť zmenšila. Pravidelný pohyb zlepšuje i psychickú pohodu. Medzi najvhodnejšie podporné športy patrí plávanie – hlavne znak a kraul. O iných športoch ako bicyklovanie, beh, lyžovanie sa musia poradiť s ošetrujúcim lekárom.


Rehabilitačné opatrenia

UPOZORNENIA
1. Nikdy necvičte v akútnom bolestivom štádiu ochorenia. Vtedy navštívte lekára a liečte sa podľa jeho pokynov.
2. Pri cvičení nesmiete cítiť výraznejšiu bolesť.
3. Upravte si hmotnosť čo najbližšie k optimu.
4. Cvičte pravidelne aspoň l hodinu denne, pomaly a sústredene - dbajte na správne dýchanie!
5. Pri cvičení vždy dodržujte základnú polohu panvy a krčnej chrbtice.
6. Cvičenie doplňte pravidelným plávaním aspoň 1 - 2x týždenne.
7. Ak vydržíte mesiac, úspech sa určite dostaví a vy sa presvedčíte, že l hodina denne venovaná vašej chrbtici sa vám mnohonásobne vypláca.
8. Potom sa vám stane cvičenie potrebou a potešením a nielen povinnosťou.
9. Ak sa vám bude zdať niektorý cvik náročný, vynechajte ho a vráťte sa k nemu, keď budete kondične zdatnejší.
10. Najdôležitejšími opatreniami sú školenie správneho držania tela a fyzioterapia.

DESATORO PREVENCIE BOLESTI CHRBTICE
1. Denne cvičte.
2. Spávajte na pevnom, rovnom lôžku.
3. V posteli neležte na bruchu.
4. Pri sedení majte kolená v rovnakej výške ako bedrové kĺby.
5. Nedvíhajte ťažšie predmety v predklone s vytretými kolenami.
6. Vyhýbajte sa dlhšiemu státiu.
7. Zvýšte opatrnosť najmä po prechladnutí a chrípke.
8. Udržujte si správnu telesnú hmotnosť.
9. Vystríhajte sa príliš pohodlného života.
10. Vyhýbajte sa dlhým jazdám za volantom.

CVIČENIA PRI BOLESTIACH KRČNEJ A HRUDNEJ CHRBTICE
Cvičenie v sede na stoličke, ruky voľne položené na stehnách, nohy mierne rozkročené, chodidlá opreté o podložku.
1. Hlava vzpriamená, predkloniť hlavu, hlavu zasunúť čo najnižšie a naspäť vzpriamiť (Dávame pozor, aby sme nedvíhali plecia nepredkláňali trup).
2. Hlavu predkloním a bradu vytáčam striedavo k jednému a k druhému plecu .
3. Základný cvik: ramená zdvihnúť hore, lopatky stiahnuť spolu (dozadu), spustiť ramená dole a uvoľniť (lopatky nepovolíme ani pri spúšťaní ramien dole).
4. Ramená zdvihnúť hore, lopatky stiahnuť spolu, spustiť ramená, horné končatiny upažiť, výdrž a uvoľniť.
5. Ramená zdvihnúť hore, lopatky stiahnuť spolu, spustiť ramená, horné končatiny upažiť a krúžiť hornými končatinami dozadu .
6. Ramená zdvihnúť hore, lopatky stiahnuť spolu, spustiť ramená, dlane položiť na ramená a krúžiť dozadu .
7. Ramená zdvihnúť hore, lopatky stiahnuť spolu, spustiť ramená, horné končatiny cez upaženie vzpažiť, výdrž a uvoľniť .
8. Ramená zdvihnúť hore, lopatky stiahnuť spolu, spustiť ramená, horné končatiny cez upaženie vzpažiť a vyťahovať striedavo horné končatiny z ramien kolmo hore. Tieto cviky opakujeme aj v ľahu na chrbte a na bruchu .
9. V ľahu na bruchu, ramená hore, lopatky stiahnuť spolu, potiahnuť ramená dole (horné končatiny do pravého uhla), výdrž a uvoľniť .
10. Postavíme sa tvárou k stene, vystreté horné končatiny oprieme dlaňami o stenu, robíme kliky.
Pri každom cviku s hornými končatinami držíme lopatky pritiahnuté k sebe! V ľahu na chrbte a na bruchu, upažené alebo vzpažené HK zdvihneme nad podložku - nemajú byť položené na podložke!

CVIKY PRI BOLESTIACH CHRBTICE ŠKOLENIE SPRÁVNEHO DRŽANIA TELA
Sed je statickou záťažou, akej by sme sa mali vyhýbať. Pri nesprávnom sede je zaguľatený chrbát a panva podsadená dozadu. V tejto pozícii sa zvyšuje tlak na platničku.
Z hľadiska záťaže medzistavcovej platničky v driekovej oblasti je najvhodnejší sed s chránenou
pozíciou chrbtice („chlapský sed“). Dolné končatiny sú rozkročené na 90°. Plosky nôh zvierajú s predkoleniami 90°, predkolenia so stehnami 90°, stehno zviera s osou trupu tiež 90°.
Zametanie, vysávanie- dôležitá je dĺžka nasadenej rúčky a správna realizácia úkonu, pri ktorom sa neodporúča predklon so zohnutím v driekovej chrbtici.
Zabezpečenú pozíciu driekovej chrbtice je potrebné dodržiavať v každej situácii.
Kúpanie dieťaťa predstavuje relatívne dlhú statickú záťaž s možnosťou preťaženia.
Pri dvíhaní dieťaťa z vane začnite z kľaku s vyrovnanou chrbticou a dieťa držte čo najbližšie.
Pri kladení dieťaťa do vane vykonávajte pohyb v opačnom poradí.