Nachádzate sa: Úvod > Cviky > Kĺby > Artróza - najčastejšie ochorenie kĺbov

Artróza - najčastejšie ochorenie kĺbov

Vážený pacienti,
Pravdepodobne vám už lekár oznámil vašu diagnózu: osteoartróza. Toto ochorenie patrí do veľkej skupiny ortopedických chorôb, ktoré postihujú kostno-kĺbový aparát. Podstatou sú degeneratívne zmeny kĺbov, a preto sa na rozdiel od zápalových foriem, ako napr. reumatoidná artritída alebo Bechterevova choroba, označujú ako degeneratívne reumatické ochorenia. Spoločným príznakom týchto ochorení sú bolesti kĺbov a postupujúce obmedzenie hybnosti, čo býva spojené s priebehom ochorenia a vám prináša problém s chôdzou, s komunikáciou s okolím a starosti o vašu budúcnosť. Aby ste lepšie pochopili podstatu vašej choroby, jej priebeh a liečbu, prečítajte si pozorne túto stránku. Čím viac budete o chorobe vedieť, o to účinnejšie a aktívnejšie jej môžete čeliť.


... ČO JE TO?
Artróza je chronické ochorenie kĺbov, pri ktorom časom dochádza k rozsiahlym deštruktívnym zmenám na kĺbovej chrupke. Klinickým následkom bývajú bolesti pri pohybe, obmedzenie hybnosti v postihnutom kĺbe a lokálne zápalové reakcie (iritované štádium artrózy). Príčina môže byť neznáma - vtedy hovoríme o primárnej artróze. Ako sekundárnu artrózu označujeme takú, ktorá vznikla na podklade vrodených chýb kĺbu, zápalových kĺbových ochorení, poúrazových stavov a pod. Artróza môže prebiehať dlhodobo nemo, bez bolesti, a diagnostikuje sa často len náhodne pri röntgenologickom vyšetrení pre inú príčinu. Prvým príznakom býva tzv. štartovacia bolesť, ktorá sa objaví napr. po dlhšom sedení a vymizne po krátkom rozchodení. Neskôr sa bolesti objavia po dlhšej chôdzi alebo väčšej záťaži. Prítomná býva aj ranná stuhnutosť. Najzávažnejším prejavom sú nočné, pokojové bolesti, ktoré bývajú vždy príznakom dekompenzácie artrotického procesu spojeného s druhotnou zápalovou reakciou (štádium iritácie). Artróza postihuje najčastejšie malé kĺby prstov (posledné články) ako aj úsek krčnej a bedrovej chrbtice. Najzávažnejšou formou artrózy je postihnutie bedrových a kolenných kĺbov, ktoré označujeme ako váhonosné kĺby. Artróza bedier a kolien narušuje chôdzu a obmedzuje tak celkovú pohyblivosť chorého. Závažnejšie formy môžu viesť až k invalidite.

... AKO VZNIKÁ?
Každý kĺb má svoju základnú stavbu, tvorí ho kĺbová hlavica a kĺbová jamka. Tieto sú pokryté zrkadlovo hladkým elastickým poťahom - kĺbovou chrupkou (obr. č. 1). Chrupka pôsobí ako tlmič nárazov a svojou pružnosťou je schopná zachytiť a stlmiť aj extrémne nárazy, napr. pri skokoch. Zdravý kĺb funguje ako dobre naolejované guľové ložisko bez trenia. Hlavnými zložkami chrupky sú kolagén, proteoglykány a chrupkové bunky. Výživa chrupky sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. synoviálnej tekutiny, ktorá prispieva k zníženiu trenia v kĺbe pri pohybe. Hlavnú úlohu pri vzniku artrózy hrá poškodenie chrupky, k čomu môže dôjsť po úrazoch, pri vrodených chybách, pri rôznych reumatických ochoreniach atď. Len kĺb so zdravou chrupkou je schopný plnej funkcie.

... AKO POKRAČUJE?
Prvým príznakom poškodenia chrupky je strata hladkosti jej povrchu, chrupka sa stáva drsnejšou, na niektorých miestach sa objavujú trhliny a v pokročilom štádiu dochádza k jej deštrukcii a k uvoľneniu drobných častíc chrupky do kĺbu. K procesu poškodenia chrupky dochádza následkom nesprávneho postavenia kĺbu, nadmernej záťaže, vplyvom násilia, úrazu alebo zápalu.

... ZO ZDRAVÉHO KĹBU SA STÁVA ARTROTICKÝ KĹB
Odlúčené časti poškodenej chrupky pôsobia v kĺbe ako „piesok v ložisku", čo sa prejaví bolesťami pri pohybe, neskôr aj v pokoji. Na okrajových častiach kosti dochádza k tvorbe kostných výrastkov, ktoré spôsobujú ďalšie obmedzenie rozsahu pohybu. V prípade rozvinutej artrózy ostávajú z chrupky len malé ostrovčeky, ktoré úplne stratili pružnosť. Stálym dráždením sa stav artrotického kĺbu zhoršuje a môže sa pridružiť i reaktívny zápal, ktorý sa prejaví opuchom, zvýšenou bolesťou a zateplením kĺbu. V tomto štádiu treba vyhľadať lekára, aby začal cielenú protizápalovú a protibolestivú liečbu.

... ČO VÁM ODPORUČIL LEKÁR?
Liečba artrózy je dlhodobá, preto lieky treba pravidelne a niekedy aj dlhodobo užívať aby pôsobili protizápalovo a regeneračné na artrózou postihnuté kĺby. Je dôležitý aby rady presne a dlhodobo dodržiavali.

... K ÚSPEŠNEJ LIEČBE TREBA VIAC!
V krátkosti povedané, aby liečba bola úspešná, je potrebné, aby pacient bol poučený o svojej chorobe, jej priebehu a nutnosti svedomite dodržiavať liečebný režim. Predpokladáme, že aj vy sa stanete takýmto pacientom, aby ste ešte dlho mohli žiť bez bolesti, v pohode a plnej vitalite (obr. č. 2). Popri pravidelnej liečbe liekmi, nájdete na ďalších stránkach veľa dobrých rád, ktoré prispejú k vašej úspešnej liečbe.

...MUSÍM SCHUDNÚŤ
Dočítali ste sa, že artróza postihuje najmä váhonosné kĺby (bedrá a kolená). Neostáva nič iné, len dôsledne dodržiavať zdravú životosprávu a schudnúť na telesnú hmotnosť podľa priloženej tabuľky, čo je jeden z predpokladov dlhodobej vitality. Ak vaša hmotnosť nezodpovedá odporúčaným hodnotám, spýtajte sa vášho lekára pri ďalšej návšteve na odporúčanú redukčnú diétu.

... POHYB JE POTREBNÝ
Musí však byť primeraný. Bolestivý kĺb musíme šetriť, platí však zásada, kĺb zaťažovať, ale nepreťažovať. Nadmerné šetrenie kĺbu vedie k obmedzeniu pohyblivosti a v konečnom štádiu k stuhnutosti kĺbu. Svoju hybnosť si musíte udržať čo najdlhšie, a preto je nutné pravidelne a v rámci možností cvičiť.

... AJ ŠPORT JE DOVOLENÝ!
Samozrejme, závisí od stupňa postihnutia vášho kĺbu. Šport má spôsobiť radosť a nie bolesť. Možno povedať, že futbal, tenis, volejbal a squash nie sú vhodné pre vaše kĺby. Naproti tomu bicyklovanie, plávanie a napr. golf sú ideálnymi športmi, ktoré môžu spôsobiť radosť a neškodia. Dôležité je, aby ste sa vždy teplejšie obliekali, vyvarovali sa chladu, prievanu a vlhkosti.

... TEPLO ALEBO CHLAD?
Určite ste si všimli blahodárny účinok teplého kúpeľa, ktorý zlepšuje prekrvenie a uvoľňuje napätie svalov. Kúpeľná liečba a pravidelná liečebná rehabilitácia sú vhodným doplnkom v dlhodobej liečbe artrózy, najmä v pokojovom období. V prípade zápalovej reakcie sa odporúča šetriaci režim (2 - 3 dni na lôžku) a aplikácia studených lokálnych zábalov podľa rady lekára.

... POHYB BEZ STATICKEJ ZÁŤAŽE!
Na možnosť zbytočnej statickej záťaže treba vždy myslieť a snažiť sa jej vyhnúť. V ďalšej časti brožúrky sa dozviete o cvikoch, ktoré by sa mali vykonávať každý deň. Od cvičenia očakávame zlepšenie krvného obehu, urýchlenie látkovej premeny a uvoľnenie stuhnutosti kĺbov a svalov. Okrem toho by mal každý pacient pravidelne absolvovať liečebnú rehabilitáciu vedenú skúseným fyzioterapeutom na odporúčanie svojho lekára. A čo je ešte dôležité? Rekreačný šport by sa mal stať pravidelnou súčasťou vášho voľného času. Lebo len tak si môžete zachovať zdravie a optimálny rozsah pohybu v kĺboch.

... AKO ZAČAŤ?
Už ste si položili niekedy tieto otázky? 

Čo dokážem? 
Čo môžem? 
Čo chcem?
Našli ste na ne aj uspokojivé odpovede? Ak nie, pomôžeme vám. A čo tak začať sebatestovaním?

... SPOZNÁVAM SEBA
Každý z vás si môže sám skontrolovať rozsah pohybu kĺbov dolných končatín, prípadne zhodnotiť funkciu a silu svalov dolných končatín. Objektívne hodnotenie svojho merania dosiahnete porovnaním pohyblivosti kĺbov pravej a ľavej dolnej končatiny. To isté meranie si zopakujte po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch a porovnajte s predchádzajúcimi nameranými hodnotami. Iste to dokážete. Potom už nebude pre vás problém zvoliť si správny pohybový program.

...CIEĽ CVIČENIA
Nezabudnite, že aj keď máte artrózu bedra alebo kolena, je to práve pohybová liečba, ktorá vám pomôže udržať rozsah pohybu v postihnutom kĺbe a silu v svaloch, ktoré kĺbom pohybujú alebo ho istia. Preto má pohybová liečba rozhodujúci význam nielen pri prevencii choroby, ale najmä pri liečení funkčných porúch a ich následkov. Končatina s postihnutým kĺbom sa musí rozcvičovať sústavne. Treba však voliť také cviky, ktorými sa predovšetkým posilujú svaly a nezaťažujú kĺby. Pravidelným cvičením zlepšíte svoju pohyblivosť a celkovú telesnú kondíciu. Cvičenie v nemalej miere prispeje k vašej nielen k fyzickej, ale aj psychickej pohode. Aby ste splnili všetky ciele cvičenia, mali dobrý pocit a radosť z pohybu, cvičte podľa tejto metódy.

... AKO MÔŽEM CVIČIŤ?
Zvoľte si pomalšie tempo cvičenia, preciťujte a uvedomujte si každý pohyb. Vybrané cvičenie vykonajte vždy do krajných polôh možného rozsahu, po hranicu bolesti, pokiaľ možno s rovnakým rozsahom pravou aj ľavou dolnou končatinou. Venujte pozornosť precvičovaniu jednotlivých kĺbov dolnej končatiny a na to si zvoľte správnu východiskovú polohu tela a dolnej končatiny. Vyberajte si cvičenia najmä v ľahu, sede alebo polohách s oporou o ruky. Necvičte v kľaku, drepe a dlhšie trvajúcom stoji. Dôležité je postupné zaťažovanie dolnej končatiny a celého tela. Trpezlivosťou, poctivosťou v cvičení, vytrvalosťou, postupným zvyšovaním zaťažovania dosiahnete lepší účinok než pri nesystematickom cvičení, nesprávne zvolenej intenzite a neprimeranej dĺžke trvania cvičenia.

... AKÉ POHYBY SÚ VHODNÉ?
Začnite rozcvičovať najskôr jeden kĺb, potom rozšírte cvičenie na dva a viac kĺbov naraz. Cvičte spočiatku s odľahčenou dolnou končatinou s vylúčením jej hmotnosti (napr. sunutím po podložke alebo v závese). Keď sa zlepší svalová sila, možno pridať cviky, pri ktorých sa prekonáva hmotnosť končatiny (napr. v prednožení robiť kruh dolnou končatinou). Postupne si pridajte väčšiu záťaž v podobe pieskového vrecka alebo gumového popruhu alebo schodíka, neskôr, pri získaní potrebnej funkčnej zdatnosti, aj chôdzu do kopca. Aké pohyby sú pre končatiny vhodné? Sú to všetky typy vystretia a prikrčenia kĺbov dolných končatín (napr. vykonáte tieto pohyby buď v odľahčení alebo proti váhe končatiny alebo proti odporu). Ďalej vtáčanie a vytáčanie v jednotlivých kĺboch, krúženie a otáčanie v kĺbe až napokon drobné kmitanie dolnej končatiny a vytriasanie patrí tiež do cvičebnej jednotky. Kontrolujte pohyb zrakom, či ste ho správne vykonali. Preciťujte cvičenie svalmi aj kĺbmi. Na precízne vykonanie cviku je potrebné pomalé tempo cvičenia. Pohyby vykonávajte skôr ťahom a s krátkou výdržou v konečnej fáze cviku.

... ČO JE NEVHODNÉ?
Aby cvičenie bolo účinné, vystríhajte sa akýchkoľvek násilných pohybov s ťažkým náčiním (napr. odporové cviky vo fitnescentrách). Nevhodné sú aj švihové pohyby, ako aj neprimerane dlho trvajúca chôdza po náročnom teréne. Ak sa po skončení cvičenia po dvoch hodinách dostaví bolesť, je to signál, že cvičenie bolo prináročné a trvalo príliš dlho. Každý sám, individuálne si musí zvoliť svoju mieru zaťaženia. Každý sám sa musí na učiť vybrať si správny druh pohybu a jeho vykonanie.

... NEZABUDNITE!
Vaše ochorenie je artróza - degeneratívne ochorenie kĺbov. Iné kĺbové ochorenie je artritída (najčastejšie reumatoidná), ktorá má celkový zápalový charakter, ťažší priebeh s bolestivými obdobiami, keď sa pohybová liečba musí silne obmedziť. Iné ochorenie kostného aparátu je osteoporóza, pri ktorej dochádza k úbytku kostného tkaniva.

Zdroj: www.shamsclinic.sk