Nachádzate sa: Úvod > Hobby > Tanec, hudba > Muzikoterapia – hudba ako liek

Muzikoterapia – hudba ako liek

Existuje mnoho spôsobov sebavyjadrenia a uvoľnenia emócií. Hudba je jedným z nich.

Liečba zvukom a hudbou označovaná ako muzikoterapia má dlhú históriu. V najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Jej cieľom je pomocou zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Tóny a ich spájanie do celkov podľa istých hudobných a psychických zákonitostí sú neverbálnym komunikačným a relačným médiom a nesú v sebe informácie s diagnostickým a terapeutickým významom. Muzikoterapia je preto druhom alternatívnej psychoterapie.
Hudba ovplyvňuje vegetatívne funkcie: srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motoriku, termoreguláciu a pod. Používa sa na zmiernenie bolesti, úzkosti, strachu, pri poinfarktových stavoch, pri liečbe dlhotrvajúcich chorôb, závislostí a depresií. Často sa využíva aj pri liečbe telesne a duševne postihnutých detí. Hudbou je možné vyjadriť celú škálu emócií. A práve toto vyjadrenie hudbou a hudobné vnímanie dokážu muzikoterapeuti, ktorí sú zároveň skúsenými hudobníkmi, rozpoznať a pracovať s ním. Liečenie preto veľmi závisí na vzájomnej spolupráci muzikoterapeuta s pacientom.
Európska muzikoterapeutická konfederácia stanovuje kvalifikačné požiadavky muzikoterapeuta 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského vzdelania a muzikoterapeuta supervízora a pripravuje celoeurópske pravidlá kontinuálneho profesijného rozvoja muzikoterapeutov prostredníctvom ďalších výcvikov.

Zdroj:www.paula.sk