Nachádzate sa: Úvod > Hobby > Tanec, hudba > Základné delenie tancov

Základné delenie tancov

Modený tanec

- Je to štýl tanca vychádzajúci zo súčasnej popovej a elektronickej hudby, tanec je dynamický a bez obmedzenia variácií, čo sa týka tanečných krokov a choreografií. Zahŕňa všetky prejavy umeleckého tanca, ktoré sa vyvíjali od začiatku 20. storočia mimo oblasti akademického – klasického tanca.Moderný tanec prináša nové výrazové možnosti a estetické kritériá. Tanečné väzby moderného tanca sú plné dynamiky, cítenia , výrazu a nálady. Ak sa chcete uvoľniť, zabaviť a hlavne si zatancovať, najlepšou možnosťou je na to moderný tanec.

Jazz

- Jazzový (džezový) tanec je v zásade mestský ľudový tanec, ktorý sa vytvoril historickým vývinom v USA. Vznikol na základe afroamerických tancov, ktoré sa vývojom obohacovali a prelínali s európskymi tancami. Charakteristické znaky džezového tanca (polycentrika, polyrytmika, centrifugálnosť,spätosť s hudbou, improvizácia, individuálny pohybový štýl) sa kryjú s charakteristikami afroamerického tanca, ktorý je jadrom jazzového tanca. Na jeho vývoj neskôr vplývali iné tanečné techniky (klasický tanec, americký moderný tanec, nemecký výrazový tanec, tance ďalekého východu) a mnohí významní pedagógovia a choreografi (Jack Cole, Jerome Robins, Pearl Primus, Alvin Ailey, Gus Giordano, Luigi, Matt Mattox). 

Džezový tanec sa v súčasnosti využíva v choreografiách muzikálov a vyučuje sa na rôznych stupňoch umeleckých škôl a v tanečných skupinách. Jeho technika a systém výučby je vypracovaný a zapísaný viacerými autormi.

Balet

-Samotný pojem „ballo“ použil po prvý krát Domenico da Piacenza (1390–1470) v diele De Arte Saltandi et Choreas Ducendi pre svoje diela, namiesto pojmu „danza“ (tanec). Za prvé baletné dielo sa vo všeobecnosti považuje Ballet Comique de la Royne (1581), od Baltazára de Beaujoyeulx. V tom istom roku publikoval Fabritio Caroso svoje Il Ballarino, čo bol manuál baletnej techniky. Balet sa ďalej vyvíjal zo spoločenských tancov renesancie, v druhej polovici 16. storočia jednak ako vložka talianskych opier, a jednak ako francúzsky ballet de cour. Títo predchodcovia baletu obsahovali tance, ktoré v boli doplnené špeciálnymi kostýmami a výzdobou.

V 19. století záujem o balet čiastočne poklesol, keď v dôsledku veľkých spoločenských zmien stratil balet oporu v aristokratických kruhoch. Napriek tomu sa naďalej rozvíjal hlavne vo Francúzsku a Rusku. Svoj vrchol dosiahol ruský balet v dielach P. I. Čajkovského, hlavne v balete Labutie jazero. Práve Ruská škola viedla k istej renesancii klasického baletu v 20. storočí, hlavne vďaka svojim vynikajúcim tanečníkom. Najznámejšie baletné diela zo začiatku 20. storočia sú Romeo a Júlia a Peter a Vlk od S. Prokofieva ako aj Vták ohnivák od I. Stravinského.

Latinsko- americké tance

-  Latinskoamerický tanec je spoločenský tanec pochádzajúci z latinskej Ameriky. Niektoré z latinskoamerických tancov sú zaradené medzi súťažné spoločenské tance. Latinskoamerické tance sú: čača, rumba, samba, salsa, mambo, merengue, bachata, kumbia, bolero. Niektorí medzi ne rátajú i tango a argentínske tango.

Typické argentínske ľudové tance sú chacarera, gato, escondido a zamba.

Bolívijské: morenada, kullavada, lamerada, caporales a tinku.

Niekedy sa za latinskoamerické tance pokladajú iba tance spadajúce do kategórie súťažného spoločenského tanca. Vtedy medzi ne patrí týchto päť tancov: čača, rumba, samba, paso doble a jive. Posledne dva menované pritom ale nepochádzajú z latinskej Ameriky.

Ľudový tanec

- V predmete ľudový tanec deti získavajú tanečné zručnosti z týchto folklórnych oblastí Slovenska: zemplínska tanečná oblasť, liptovská tanečná oblasť, horehronská tanečná oblasť, detvianska tanečná oblasť a myjavská tanečná oblasť. Pri škole pôsobí detský folklórny súbor Lastovičky. Predmet ľudový tanec je úzko spätý s predmetom hudobná príprava, v ktorom žiaci získavajú inštrumentálne (zobcové flauty, píšťalky) a spevácke zručnosti.


Break Dance

- "Breaking / B-boying" (pôvod v Južnom Bronxe, New York) je riskantná forma tanca, ktorá obsahuje akrobatické prvky (točenie na hlave, chrbte…). Tancuje sa na čo najhladšej, čistej ploche, používa sa aj silikónový sprej ktorý umožňuje zvýšiť kĺzavosť tanečnej plochy Poping a Locking

"Poping", „Locking“ a „Electric Boogie“ (pôvod v Los Angeles, Kalifornia) predstavuje mechanické pohyby podobné fiktívnym pohybom robota, ďalej gestikuláciu a napodobňovanie pohybov bábiek či komixových figúriek.


Všetky druhy tancov:

štandardné tance:

latinskoamerické tance:

Rôzne, ktoré by sa dali zaradiť medzi spoločenské (učí sa v tanečných, prípadne v nejakých rozširujúcich kurzoch a pod.)

Sólo (nepárové tance):

Dalším možným delením tancov je ich delenie podľa doby vzniku:

Zaujímavou skupinou tancov je:

Existuje i etnické delenie tancov - tieto tance často ešte majú svoj pôvodný (rituálny) význam a jednotlivé pohyby vyjadrujú určitý význam:

Veľmi zvláštnou formou tanca je športováí disciplína nazývaná akrobatický rockenrol. Ďalej taktiež šport nazývaný krasokorčuľovanie, ktorý už vlastne sám o sebe tancom nie je, ale preberá mnoho prvkov z klasických tanečných systémov. Podobne sú na tom i další (niektoré z nich čiste ženské) športy ako je např. moderný gymnastika, športový aerobic či synchronizované plávanie (tzv. akvabely).

Zdroj:http://www.niecootanci.weblahko.sk