Nachádzate sa: Úvod > Kurzy a školenia > Znaková reč > Kurzy posunkového jazyka

Kurzy posunkového jazyka

Inštitút jazykov a vzdelávania

Otvárame vo vybraných mestách Slovenska kurzy posunkového jazyka rôznych vzdelanostných úrovní.

NEPREHLIADNITE:

V príprave kurz posunkového jazyka podstúpený na akreditáciu MŠVVaŠ SR.

3 - modulový, určený pre opatrovateľov sluchovo postihnutých osôb, osobných asistentov sluchovo postihnutých osôb a úrady - Slovenský posunkový jazyk v úradnom styku.

FORMY VÝUČBY:

Kurzy 3-mesačné, intenzívne, prípravné na certifikáty v modulovom systéme, tréningy, školenia, workshopy, letné tábory posunkového jazyka

ČASOVÁ DOTÁCIA:

od 28 hodín- do 48 hodín/kurz/modul ( pri záujme možnosť rozšírenia počtu hodín na 60 )

ČASOVÁ JEDNOTKA:

50 minút / prednášková hodina

INTENZITA:

2  krát v týždni po 2 - 3 vyuč. hod.

Víkendové kurzy po 6 vyuč. hodín denne

METÓDY VÝUČBY:

Priama metóda, metóda praktického výcviku, názorná, slovná

LEKTORSKÉ ZABEZPEČENIE:

Aktivity sú riadené vysoko kvalifikovanými, počujúcimi aj nepočujúcimi lektormi v oblasti surdopédie, posunkovanej slovenčiny a slovenského posunkového jazyka

CIEĽOVÉ SKUPINY:

Široká laická i odborná verejnosť, pracovníci záchranných, záchranárskych, hasičských zborov, úradníci, sociálni pracovníci, učitelia špeciálnych škôl a každý, kto prichádza do styku s nepočujúcim

VZDELANOSTNÉ ÚROVNE podľa celoeurópskeho spoločného referenčného rámca:

PRIHLÁSENIE:

Prihlásiť sa môžte cez mail lenorovicova@ijav.sk, kde si záujemcov ukladáme do databázy.

Do nezáväznej prihlášky prosíme uviesť mesto, v ktorom chcete kurz absolvovať.

CENY:

Ceny sú jednotné za riadne kurzy pri 48. vyuč. hodinách: 3 eur/vyuč. hod.

Za jednotlivý modul (3-mesačný kurz), je cena: 144 eur s DPH

Ostatné aktivity, semináre, workshopy, programy šité na mieru, sú podľa dohody, k plnej spokojnosti klienta. ( Informácie o ďalších aktivitách SPJ, nájdete na podstránke vľavo - v príprave )

JE DOBRÉ VEDIEŤ:

Učebné plány jednotlivých vzdelanostných úrovní a profily absolventa, nájdete v nižšie uvedenej prílohe.

Pri akýchkoľvek otázkach, nás pokojne kontaktujte.

homeKontakt:                             telTel. číslo:                              emailE-mail:

Eva Lenorovičová               orange 0915 908 182                         lenorovicova@ijav.sk

      

Bánovce nad Bebravou                

Bratislava I - Staré Mesto

Brezno

Čadca

Dolný Kubín

Gelnica

Kežmarok

Košice – Biely dom

Kráľovský Chlmec

Kysucké Nové Mesto

Levice

Liptovský Mikuláš

Lučenec

Malacky

Michalovce

Nové Mesto nad Váhom

Partizánske

Pezinok

Piešťany

Považská Bystrica

Prievidza

Púchov

Senec

Spišská Nová Ves

Stará Ľubovňa

Topoľčany

Trstená

Turzovka

Vranov nad Topľou

Zvolen

Žiar nad Hronom

Žilina                             ** centrála IJaV **

    Zdroj: www.ijav.sk