Nachádzate sa: Úvod > Kurzy a školenia > Znaková reč > Typy kurzov.

Typy kurzov.

A. Skupinové kurzy

Skupinové kurzy sú organizované ako na seba nadväzujúce moduly od 1. až po 10. modul. Po ich absolvovaní by mal študent získať jazykovú kompetenciu v slovenskom posunkovom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky. Po bezproblémovom ukončení kurzu by mal každý študent postúpiť do vyššieho modulu.

Jeden modul má 60 vyučovacích hodín.

Skupinové kurzy prebiehajú 2 spôsobmi:

Po absolvovaní záverečnej skúšky z každého modulu nadobudnú študenti osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré bude dosiahnuté jazykové zručnosti potvrdzovať. Študent kurzu môže vykonávať záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75 % výučby.
Kapacita kurzu je 3 – 9 študentov. Aktuálne rozvrhy kurzov nájdete tu.

B. Víkendové kurzy

Víkendové kurzy sú organizované ako na seba nadväzujúce moduly od 1. až po 10. modul. Po ich absolvovaní by mal študent získať jazykovú kompetenciu v slovenskom posunkovom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky. Po bezproblémovom ukončení kurzu by mal každý študent postúpiť do vyššieho modulu.

Víkendové kurzy prebiehajú každý druhý víkend. Jeden modul má 60 vyučovacích hodín, čiže 4 vyučovacie hodiny (180 minút) na deň x 2 dni v týždni (sobota – nedeľa) x 8 víkendov (v časovom rozsahu cca 4 mesiace).

Po absolvovaní záverečnej skúšky z každého modulu nadobudnú študenti osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré bude dosiahnuté jazykové zručnosti potvrdzovať. Študent kurzu môže vykonávať záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75 % výučby.

Kurzy sú určené pre tých záujemcov, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov dochádzať na kurz počas pracovného týždňa, no napriek tomu by mali záujem naučiť sa slovenský posunkový jazyk.
Kapacita kurzu je 3 – 9 záujemcov. Aktuálne rozvrhy kurzov nájdete tu.

C. Individuálne kurzy

Pokiaľ študentovi nevyhovuje žiadny z ponúkaných skupinových alebo víkendových typov kurzu, je ponúkaný ďalší typ kurzu, a to individuálny. Čas, frekvencie a dĺžka výučby sa riadi podľa priania študenta.

Po absolvovaní individuálneho kurzu môže študent rovnako ako študenti skupinových kurzov absolvovať záverečné skúšky úrovne, ktorú mu odporučí jeho lektor a získať osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

D. Letné a zimné intenzívne kurzy pre začiatočníkov

Letné a zimné intenzívne kurzy sú určené pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť základy slovenského posunkového jazyka. Samozrejme, sú vítaní všetci začiatočníci, ktorí si chcú v krátkom čase nezáväzne vyskúšať niečo zaujímavého a prípadne sa na základe tejto skúsenosti rozhodnúť, či budú v kurze slovenského posunkového jazyka pokračovať od 1. modulu. Tieto kurzy sú koncipované ako zoznámenie sa so slovenským posunkovým jazykom. Študenti či záujemcovia sa naučia základné posunky, frázy a základné komunikačné zručnosti potrebné pre komunikáciu s Nepočujúcimi.

Letné a zimné intenzívne kurzy prebiehajú len v 1 týždni od pondelka do piatka, čiže 4 vyučovacie hodiny na deň x 5 dní (dokopy 20 vyučovacích hodín). Konajú sa v týchto mesiacoch - vo februári, v júli, v auguste a v septembri.

Po absolvovaní kurzu záujemcovia získajú potvrdenie o účasti na našom kurze.
Aktuálne rozvrhy kurzov nájdete tu.

E. Konverzačné kurzy pre mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých

Konverzačné kurzy sú určené pre mierne pokročilých, stredne pokročilých a pre pokročilých, ktorí si chcú počas voľných dní zopakovať slovenský posunkový jazyk a osviežiť si svoju pamäť prostredníctvom konverzácie.

Konverzačné kurzy prebiehajú len v 1 týždni od pondelka do piatka, čiže 2 vyučovacie hodiny na deň x 5 dní (dokopy 10 vyučovacích hodín). Konajú sa v týchto mesiacoch - vo februári, v júli, v auguste a v septembri.

Po absolvovaní kurzu záujemcovia získajú potvrdenie o účasti na našom kurze.
Aktuálne rozvrhy kurzov nájdete tu.

F. Kurzy na mieru

Dávame priestor firmám, inštitúciám, záujemcom navrhnúť vlastnú predstavu, frekvenciu, miesto konania i zameranie kurzu a následne dokážeme flexibilne reagovať na ich požiadavky.

Po absolvovaní kurzu záujemcovia získajú:

Aj pre záujemcov o certifikát na výkon úkonu tlmočenia v rámci osobnej asistencie je ponúkaný kurz slovenského posunkového jazyka na mieru, ktorý je zameraný len na komunikáciu prostredníctvom posunkového jazyka. Opierame sa o tematické oblasti, ktoré odporúča ATLPRENES podľa odporúčanej literatúry a podľa navrhnutých úkonov osobnej asistencie vykonávajúcej tlmočenie. Kurz trvá 90 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút). Po absolvovaní tohto kurzu záujemcovia získajú potvrdenie o účasti na kurze.

G. Kurz "Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka"

Kurz "Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka" je určený pre tých, ktorí majú záujem stať sa lektormi a v budúcnosti učiť slovenský posunkový jazyk. Podmienkou pre záujemcov, ktorí sa prihlásia na kurz, je výborná jazyková kompetencia v slovenskom posunkovom jazyku.

Kurz je koncipovaný tak, aby si záujemcovia osvojili základné lingvistické vedomosti o posunkovom jazyku vôbec, praktické zručnosti prekladu zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a teoretické poznatky o fungovaní kurzu a metodike výučby. Kurz sa končí záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní nadobudne záujemca osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Záujemca kurzu môže vykonávať záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75 % výučby.

Kurz trvá 40 vyučovacích hodín. V prípade záujmu o tento typ kurzov je možné dohodnúť čas konania, prípadne i miesto konania.
Kapacita kurzu je 3 – 9 záujemcov (skupinový kurz) alebo individuálne 1 – 2 záujemcovia.

Zdroj:http://www.myslim.sk