Nachádzate sa: Úvod > Liečba > Alternatívna medicína > Prečo alternatívna medicína

Prečo alternatívna medicína

Ako už z názvu vyplýva, ide o alternatívu ku klinickej, tradičnej medicíne, ako ju poznáme z bežného života. Alternatívy sa tvoria tam, kde vznikne potreba postupovať inou cestou, v tomto prípade inak ako cestou klasickej medicíny.
V súčastnej dobe môžeme pozorovať vzrastajúci odklon od oficiálnych liečebných postupov modernej lekárskej vedy. Jedna z hlavných príčin tohto odklonu pravdepodobne spočíva v prehlbujúcom sa odosobnení klasickej medicíny. Technický vývoj vniesol do liečebných postupov mnoho noviniek. Dôvera v možnosti v zdravotníckej techniky však zašla tak ďaleko, že pacient akosi ustúpil do pozadia alebo sa stal anonymným predmetom vyšetrenia. Inými slovami prerušil sa kontakt medzi lekárom a pacientom.
Svoju rolu tiež hrá to, že lekári majú menej času pohovoriť si s pacientom a jeho ťažkostiach. Pribúdajúce množstvo poznatkov viedlo tiež k úzkemu zameraniu lekárov. Dalo by sa povedať, že každý ľudský orgán má dnes svojho vlastného špecialistu. Z nich každý sa sústredí len na svoju odbornú oblasť. Väčšinou sa žiadny z nich nezaujíma o to, ako by pacientove ťažkosti mohli súvisieť s postihnutím iných orgánov. Hovorím o prehlbujúcom sa kúskovaní medicíny. Úzka špecializácia však tiež priniesla mnoho pozitívnych výsledkov a dnes vďaka technickému pokroku si dokážeme poradiť s predtým beznádejnými prípadmi.
Chronické a civilizačné choroby, to je oblasť, kde klasická medicína neuspela. Patrí sem napríklad kĺbové ochorenie, artróza, reuma, dna, migréna, ďalej tiež cukrovka a obezita, poruchy trávenia, vracajúce sa infekcie, alergia, cievne a srdečné choroby, ale aj rakovina. Opakovaným podávaním bežných liekov sa docieli prechodné zlepšenie, no ich vedľajšie účinky môžu spôsobiť poškodenie inej časti tela. Vedľajšie účinky moderných liekov sú niekedy škodlivejšie ako ochorenie, kvôli ktorému sú vlastne podávané. Pacient, ktorému lekár opakovane predpíše na chronické bolesti v krku antibiotiká, ktoré znova neúčinkujú, si sám položí otázku, či nie je príčina jeho problémov v inej časti jeho tela a začne hľadať alternatívu k takejto liečbe. Opakované podávanie liekov imunitu dlhodobo znižuje, čo je dnes už všeobecne známe. A práve toto privádza mnoho chronických pacientov od lekára k liečiteľovi.

Čo ponúka alternatívna medicína?

Dôvodov, prečo sa pacienti obracajú k tradičnému, prírodnému spôsobu liečenia, je mnoho. Jedným z hlavných je nepochybne pacientova potreba, aby bol vypočutý a jeho problémy boli vnímané vo všetkých súvislostiach. Ďalej je to dôvera, že liečiteľ bude mať na pacienta dostatok času a bude hľadať vlastnú príčinu ochorenia a snažiť sa o jeho odstránenie liečebnými postupmi bez vedľajších účinkov, trebárs aj za cenu dlhšej liečby. Alternatívna medicína sa snaží vyburcovať pacienta k aktívnej účasti na
terapii a tím v ňom prebudiť samoregulačné pochody, ktoré v pozitívnom prípade vedú k odstráneniu príčiny choroby.
K alternatívnej medicíne patria všetky metódy a prostriedky, ktoré sú prírodného pôvodu a nepoužívajú prístroje, chemické prostriedky, násilné metódy. Väčšina klasických metód má svoj tisícročný základ v orientálnom lekárstve. Žiadna z týchto metód nie je však všeliekom, pretože ten neexistuje. Keďže v súčasnosti ľudia využívajú množstvo rôznych terapií, vo svojej práci som sa zamerala len na niekoľko z nich, ktoré sú najznámejšie.

Liečba slnkom, vodou, zemou a vzduchom

Slnko, voda, zem a vzduch predstavujú štyri prírodné živly, z ktorých získavame všetko, čo potrebujeme pre život.

HELIOTERAPIA -  liečba slnkom
Ultrafialové žiarenie prispieva k viazaniu vápnika, ktorý je najlepšou zárukou dobrého vývoja kostry. Opaľovanie, za predpokladu, že ide o krátke časové úseky (10 minút), podporuje liečbu kožných ochorení. Helioterapia urýchľuje hojenie rán a podporuje dobrý krvný obeh v končatinách. Je známe, že nedostatok slnka má negatívny vplyv na našu náladu. Avšak samozrejme nesmieme zabudnúť na zhubné pôsobenie slnka- spálenie a alergia.

HYDROTERAPIA -  liečba vodou
Využívanie liečivých minerálnych prameňov, morskej vody, je možnosť ako sa liečiť tým, čo nám ponúka príroda. Sú to predovšetkým teplé alebo studené kúpele, parné kúpele, obklady, sprchy, postreky. (príloha TAB.1) Pri teplej vodoliečbe sa rozťahujú cievy, nastáva potenie, uvoľňujú sa svaly, kĺby. Pri studenej vodoliečbe sa cievy sťahujú a tým sa znižuje zápal.

BALNEOTERAPIA - kúpeľná liečba s využitím minerálnych vôd a bahna.
Vnútorná liečba: Jej princíp spočíva v každodennom pití, inhalovaní alebo vo výplachoch určitým množstvom žriedlovej vody.
Externá liečba: Spočíva v kontakte termálnej alebo vlažnej vody s kožou.

TALASOTERAPIA
Z gréckeho thalassa= more a terapeuein= liečiť. Spočíva v lekárskom využití morskej vody, morských rias či bahna. Morská voda je bohatá na obsah minerálov, najmä chloridu sodného, ale aj chloridu a síranu horečnatého. Terapeutické a regenerujúce pôsobenie morskej vody vychádza z jej vlastností: morské baktérie majú antibiotické schopnosti a má pomerne vysokú hustotu. Vďaka nej aj silno nadnáša, čo slúži na lepšie precvičenie stuhnutých alebo chorých kĺbov. Talasoterapia sa často odporúča ako podporná liečba. Využíva sa pri chorobe kĺbov, šliach, bolesti chrbta, na liečenie stavov po úrazoch, ochorenia nervovej sústavy, chronické ochorenia dýchacích ciest, obezita, celulitída, dna, obehové problémy, miechový opuch, ale aj
depresia, prepracovanosť, stres, závislosť od nikotínu a alkoholu.

LIEČBA HLINOU - zem
Hlina sa po tisícročia používa ako liečebný prostriedok. Obsahuje veľa minerálov, vitamínov, ale aj prirodzené antibiotiká.
Vnútorné užívanie hlinky (musí byť kvalitná a prepraná) možno použiť pri bolestiach súvisiacich s poruchami hrubého čreva alebo pri hnačkách. Vonkajšie použitie hlinky je trojakého typu: Obklady: Sú vhodné najmä pri liečbe poúrazových opuchov, pri bolestiach kĺbov, vyvrtnutí, vytknutí a bodnutí hmyzom
Kúpele: Odporúčajú sa pri nespavosti, svalovej alebo nervovej únave a pri menopauze.
Kozmetická maska

KLIMATOTERAPIA vzduch
Klimatická liečba je liečba pobytom na mieste, ktoré má mimoriadne priaznivé alebo liečivé vlastnosti podnebia. Ide o blahodárne pôsobenie vzduchu, nadmorskej výšky a slnka. Vo väčšej nadmorskej výške je redší vzduch a vyvoláva množenie červených krviniek. Indikácie horského liečebného pobytu: choroby dýchacích ciest, chronické zápaly horných a dolných dýchacích ciest a alergické choroby.


Zmyslové terapie

AROMATERAPIA
Využíva liečivé účinky rastlinných esencií. Ide o liečenie chorôb silne koncentrovanými olejmi vyťaženými z rastlín. Tieto voňajúce výťažky, nazývané esencie alebo aj esenciálne oleje, obsahujú látky, ktoré dodávajú rastlinám ich vôňu. Esenciálne oleje sú produkované nepatrnými žliazkami v lupienkoch kvetov, v listoch, kôre a dreve rastlín a stromov. V prírode sa uvoľňujú pomaly, ale pri ohreve, či rozdrvení sa však tieto žliazky rozrušia a uvoľňujú rastlinnú arómu intenzívnejšie. Používajú sa pri masážach, do kúpeľov, v obkladoch. Aromaterapia pomáha pri liečbe depresií, agresivity, stresu a ich príznakmi bolesti hlavy a nespavosti. Vtieraním do pokožky odstraňujú bolesti, kŕče, ekzémy a aj akné. (príloha TAB.2)

ARTETERAPIA
Liečenie umením. Po prvý krát túto liečbu použil maliar Adrin Hill a psychoterapeutka Irene Champernowneová v 40-tych rokoch v Anglicku. Terapia má pomôcť ľudom, ktorý majú citové alebo psychické problémy, vizuálne vyjadriť najhlbšie myšlienky a pocity, či už pomocou maľby, hliny alebo dreva. Je vhodná aj pre alkoholikov, závislých bulimikov, anorektikov, zlepšuje komunikatívnosť.

KOLORTERAPIA- liečba farbou.

MUZIKOTERAPIA- liečba hudbou.

ZVUKOVÁ TERAPIA - liečba spevom, modlitbami, ale aj zvukovými vlnami, ktoré sa nasmerujú na chorú časť tela. Zvukom sa vyjadrujeme, komunikujeme so svojím okolím.

KINEZIOLÓGIA
Ide o udržiavanie zdravotného stavu pomocou svalových testov, čiže liečba dotykom. Táto metóda je založená na tom, že každá skupina svalov ma vzťah k určitým orgánom. Kineziológovia nediagnostikujú chorobu, ale hľadajú nerovnováhu a nedostatky vo výžive a energii. Aj týmto spôsobom sa lieči alergia, katar, nachladnutie, depresie, bolesti hlavy, únava a oslabený imunitný systém.

HYPOTERAPIA
Dnes veľmi obľúbená hlavne u detí. Využívajú ju mentálne a telesne postihnutí ľudia, kde je dôležitý priamy kontakt so zvieraťom, konkrétne s koňom. Jazdenie na koni zlepšuje fyzickú kondíciu ľudí s poškodením chrbtice.

Niektoré ďalšie terapie

ELEKTROTERAPIA
Patrí medzi najrozšírenejšie alternatívne terapie. Jej základom je stimulácia aktivujúca nervy, ktoré pocitom bolesti zabránia. Elektroliečba sa používa na liečenie ischiasu, športových úrazov, obehových problémov,...

AURATERAPIA
Terapeuti popisujú auru ako magnetické pole okolo tela, ktoré neustále navzájom pôsobí na ostatné aury v danom prostredí. Tvrdia, že aura, aj keď si toho nie sme vedomí rozhoduje o tom, aké sú naše prvé reakcie na ľudí a situácie. Okom vnímaná aura má byť oválna, obklopovať telo v šírke niekoľko centimetrov. Jej svetlo sa skladá zo siedmich farieb. Tvary, farby a sila svetelných lúčov sú u každého človeka iné, lebo odrážajú jeho jedinečnosť. Červená je farbou života a fyzickej sviežosti, oranžová znázorňuje energiu a zdravie, žltá svedčí o intelekte a optimizme. Zelená je farbou prírody, obrody a uzdravovania, modrá zobrazuje idealizmus, čestnosť a inšpiráciu, indigová poukazuje na sklon jednať intuitívne, hľadanie duchovnej pravdy. Fialová je farbou duchovného osvietenia a lásky, čierna a šedá poukazuje na poškodenie aury, negatívne myslenie, stres a biela to je dokonalosť, ideál a pravda. Niektorý ľudia majú auru veľmi malú alebo poškodenú a preto ju aurálny terapeuti posiľňujú svojou vnútornou silou.

AUTOSUGESCIA
(Cövého metóda) Forma meditácie , ktorá má za cieľ vyprázdniť myseľ od vedomého myslenia opakovaním slov alebo viet. Napríklad: Každým dňom sa mi vo všetkom stále lepšie a lepšie darí.

AVERZNÁ TERAPIA
Ide o výuku pomocou trestov, kedy sa klientovi nežiadúci účinok asociuje s nepríjemnou skúsenosťou (liečba
alkoholizmu antabusom).

FLOTAČNÁ TERAPIA
Znamená úplnú relaxáciu mysli aj tela, uvoľnenie od stresu. Pacient sa ponorí do vody v nádrži hlbokej 25 centimetrov, ktorá je v úplnej alebo len čiastočnej tme. Vo vode je rozpustená zmes minerálnych solí.

GESTALT TERAPIA- osobný rast prostredníctvom sebauvedomenia.

HELLEROVSKÁ TERAPIA- obnovenie rovnováhy tela

HYPNOTERAPIA (hypnos= spánok)
Navodzuje sa pri nej stav podobný tranzu. Hypnoterapeut sa snaží o pacientove telesné, či duševné zmeny, vyliečenie, utlmenie bolesti, relaxáciu. Choroby, ktoré sa takto liečia: migréna, kožné choroby, vredy, úzkosť, stres, nespavosť, fóbie a návyky.

PARANORMÁLNA TERAPIA -liečenie vierou. Liečitelia sú presvedčení, že existuje akási liečivá sila, ktorá môže byť aj nadprirodzená.

VIZUALIZAČNÁ TERAPIA- základ tvoria predstavy prospievajúce zdraviu, ktoré slúžia na posilnenie pozitívneho myslenia, chovania a tým aj zlepšenia svojho zdravotného stavu.

Záverom
V súčasnosti sa opäť dostáva do popredia problematika zdravotného stavu populácie. Úlohou alternatívnej terapie nie je suplovať lekárov, farmaceutov a ich odborné znalosti, ale dokázať, do akej miery sa naše prirodzené okolie podieľa na upevnení zdravia, prípadne odstránení zdravotných neduhov a zároveň poukázať na nespočetné množstvo jednoduchých prostriedkov, vďaka ktorým naši predkovia prekonávali dennodenné problémy. A v neposlednom rade kladie do popredia ľudské správanie a životný štýl, aby ľudia pochopili mieru zodpovednosti za vlastné zdravie a duševný stav.

Zdroj: www.referaty.sk