Nachádzate sa: Úvod > Liečba > Prevencia ochorení > Prevencia (medicína)

Prevencia (medicína)

Prevencia je predchádzanie chorobám alebo (v trochu širšom zmysle) preventívna starostlivosť, čiže súbor opatrení (a činností) na predchádzanie chorôb, chýb, zranení a ich následkov a udržovanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja.

Rozlišujeme niekoľko typov prevencie:

Primárna prevencia

Primárna prevencia (tvorivá prevencie, kreatívna prevencia, konštruktívna prevencia, prevencia prvej roviny, prevencia prvej fázy) je prevencia, ktorá sa zameriava:

Sekundárna prevencia

Sekundárna prevencia (prevencia druhej fázy, preventívne zameraná terapia) je súbor opatrení, ktorých cieľom je zabrániť vypuknutiu choroby, ktorú už jedinec prekonal, alebo na zabránenie rozvoja choroby alebo jej komplikáciám, keď je choroba v latentnom štádiu alebo ide o rizikovú osobu. Ako príklad môže slúžiť zmena životosprávy, zákaz fajčenia a pitia alkoholu ako prevencia ďalšieho infarkt myokardu

Terciárna prevencia

Terciárna prevencia je v podstate zdravotná rehabilitácia
 

Zdroj: KORDAČ Václav. Vnitřní lékářství - Úvod do oboru a vyšetřovací metody.