Nachádzate sa: Úvod > Mediálne všeličo > Daňové poradenstvo > Aktuálne info > Čo si možno odpočítať z daní

Čo si možno odpočítať z daní

Z každého eura, ktoré zarobíme, musíme štátu väčšinou odviesť daň. Existujú však aj výnimky. Niektoré príjmy sú od dane oslobodené alebo si z nich najprv možno odpočítať nezdaniteľné sumy. Živnostníci si od príjmov môžu odrátať aj náklady vynaložené na podnikanie.

Zamestnanci a dohodári majú výrazne obmedzené, čo si môžu zo svojho príjmu odpočítať. Každý má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorej základná suma je v tomto roku 3 803,33 eura. Mesačne je tak hrubý príjem do výšky 316,90 eura úplne oslobodený od daní. Kto zarobí viac, zaplatí daň len zo zvyšnej sumy. Napríklad ak zarábate 500 eur, z hrubého príjmu sa vám najprv odpočítajú odvody vo výške 67 eur, nezdaniteľná suma 316,90 eura a daň sa bude rátať až zo sumy 116,10 eura. Mesačne vám tak zamestnávateľ strhne z platu 22,05 eura.

Ak jeden z manželov nepracuje, môže ten druhý využiť aj nezdaniteľnú časť na nepracujúceho manžela. Jej základná ročná suma je takisto vo výške 3 803,33 eura. Na rozdiel od nezdaniteľnej sumy na daňovníka si možno nezdaniteľnú časť na manžela odpočítať až naraz v daňovom priznaní alebo v zúčtovaní dane. To znamená, že ak je manželka celý rok na rodičovskej dovolenke a jej muž pracuje, môže si za rok znížiť svoj základ dane celkovo až o 7 606,66 eura. Vďaka tomu nebude platiť žiadnu daň, ak jeho plat nie je vyšší ako 751 eur.

 

Ušetriť na daniach môžu aj rodičia. Za každé dieťa si môžu znížiť svoju daň o 21,41 eura mesačne. Táto suma sa odrátava priamo z dane a nie z daňového základu. Využiť daňový bonus môžu aj tí rodičia, ktorých daň je nízka alebo nulová. V takom prípade im štát doplatí rozdiel. Napríklad ak má niekto dve deti, má nárok na bonus vo výške 42,82 eura. Ak by mal platiť daň vo výške 20 eur, nielenže nebude platiť žiadnu daň, ale štát mu ešte doplatí 22,82 eura. Ušetriť na daniach môže aj každý, kto si dobrovoľne sporí na dôchodok. Z daňového základu si totiž možno odpočítať dobrovoľné príspevky do druhého piliera najviac do výšky dvoch percent zo základu dane a príspevky do tretieho piliera maximálne vo výške 180 eur za rok.

Viac možností na zníženie svojho základu dane majú živnostníci. Tí si môžu okrem nezdaniteľných súm a daňového bonusu odpočítať z príjmu aj náklady vynaložené na podnikanie. V porovnaní s minulým rokom však nastali zmeny v tom, čo všetko si možno dať do nákladov. „Zákon o dani z príjmov oproti minulému roku bude nútiť podnikajúce osoby, aby prehodnotili všetky výdavky, ktoré vynakladajú na svoju podnikateľskú činnosť. Sú to také výdavky, ktoré by mohli používať nielen pre účely podnikania, ale aj pre svoje súkromné účely,“ vraví daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov Iveta Jobová.

Ak si napríklad niekto kúpi televízor a dá si ho celý do nákladov, bude musieť vedieť v prípade daňovej kontroly preukázať, že ho využíva len na podnikanie. Výhodnejšie je preňho dať si do nákladov paušálne 80 percent z ceny televízora. Keďže ide o paušálny výdavok, nikto nebude skúmať, či ho využíva na podnikanie z 80 percent, alebo len z 50. Druhou možnosťou je, že si do nákladov dá výdavok presne v takom pomere, v akom ho využíva na podnikanie a v akom na súkromné účely.

Živnostníci, ktorí majú s podnikaním spojené len nízke alebo žiadne výdavky, môžu využiť paušálne výdavky vo výške 40 percent z príjmov. V posledných rokoch je maximálna suma paušálnych výdavkov obmedzená na 5¤040 eur ročne. Napríklad živnostník s príjmom 15-tisíc eur za rok si odpočíta paušálne výdavky 5¤040 eur, ďalej nezdaniteľnú sumu 3 803,33 eura a daň sa mu preto vypočíta zo sumy 6¤156,67 eura. Na dani odvedie štátu 1 169,76 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Zdroj:http://peniaze.pravda.sk