Nachádzate sa: Úvod > Mediálne všeličo > Daňové poradenstvo > Aktuálne info > Novela zákona o dani z príjmov od roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2015


Parlament 30.10.2014 definitívne schválil v treťom čítaní rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov.

Prinášame prehľad kľúčových zmien.

Transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby

Transferové oceňovanie sa bude vzťahovať aj na skupiny prepojených osôb v rámci územia Slovenskej republiky. Doteraz sa oblasť transferových cien vzťahovala len na transakcie so zahraničnými závislými osobami, od roku 2015 sa okruh dotknutých subjektov rozšíri aj na tuzemské závislé osoby. S transferovým oceňovaním súvisí aj povinnosť mať vypracovanú dokumentáciu o použitej metóde stanovenia transferovej ceny. Vo Finančnom spravodajcovi 08/2014 bolo uverejnené nové usmernenie o požiadavkách na obsah tejto dokumentácie.

Šesť odpisových skupín

Zo súčasných štyroch odpisových skupín vznikne šesť. Súčasná tretia odpisová skupina s dobou odpisovania 12 rokov sa od roku 2015 rozdelí na:

Súčasná štvrtá odpisová skupina sa od roku 2015 rozdelí na:

Zmeny sa budú týkať aj už odpisovaného majetku.

Zrýchlené odpisovanie len pre druhú a tretiu odpisovú skupinu

Zrýchlenú metódu odpisovania bude možné aplikovať len pri hmotnom majetku zaradenom v druhej odpisovej skupine a tretej odpisovej skupine. Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie pre druhú skupinu zostanú zachované a pre tretiu odpisovú skupinu sa v prvom roku odpisovania použije koeficient 8, v ďalších rokoch odpisovania sa použije koeficient 9 a koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu bude rovnaký ako v prvom roku odpisovania, t. j. 8.

Zrušenie osobitného postupu odpisovania pri lízingu

Hmotný majetok obstaraný na lízing bude možné odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene, a to v závislosti od skupiny, do ktorej sa obstarávaný majetok zaradí. Mesačné lízingové odpisy sa od roku 2015 zrušia. Osobný a nákladný automobil sa bude daňovo odpisovať rovnomerne a vozidlá na špeciálne účely sa budú môcť daňovo odpisovať aj zrýchlene.

O ďalších dôležitých zmenách, týkajúcich sa napríklad odpisovania daňových strát, odpočtu výdavkov na výskum a vývoj, obmedzenia daňových výdavkov, sa dočítate na portáli podnikajte.sk.

Zdroj:http://www.uctovnajednotka.sk