Nachádzate sa: Úvod > Mediálne všeličo > Zákony > Na čo majú nárok > Hendikepovaní ľudia môžu využiť príspevky na podporu práce

Hendikepovaní ľudia môžu využiť príspevky na podporu práce

Ľudí, ktorí sú invalidní alebo zdravotne postihnutí a tým aj znevýhodnení na trhu práce, je čoraz viac. Mnohí z nich poberajú aj invalidný dôchodok, čo však neznamená, že nemôžu pracovať. Nie je obmedzená ani výška ich príjmu.

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne počet invalidných dôchodkov na Slovensku stúpa. Invalidným v dôsledku úrazu sa môže stať každý, a to v zlomku sekundy. „Človek má zrazu obmedzenú mobilitu a nezaobíde sa bez pomoci pri najbežnejších situáciách, ako je obliekanie či stravovanie. K tomu sa môže pridať výrazne sťažená orientácia,“ hovorí doktorka Mária Orgonášová, čestná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov.

Ak človek pred úrazom pracoval a platil odvody, má počas nasledujúcich mesiacov zabezpečené nemocenské dávky. Príslušný invalidný dôchodok mu posudková komisia sociálneho poistenia schvaľuje zvyčajne až po tomto čase. Ten však vo všeobecnosti nedokáže plnohodnotne nahradiť stratený príjem. Pritom človek so zdravotným postihnutím má vyššie výdavky ako zdravý: potrebuje dlhodobú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky, prípadne bezbariérové úpravy v byte. Podľa riaditeľa NN Životnej poisťovne Jiřího Čapeka je invalidita vôbec najväčším rizikom. "Znamená totiž natrvalo nižší príjem a ďalšie výdavky navyše. Preto by sa mal každý dospelý človek chrániť napríklad pripoistením invalidity, aby sa nemusel obávať zníženia svojho životného štandardu,“ povedal.

Navyše hendikepovaní ľudia majú často problém opäť sa zaradiť do pracovného procesu. „V dnešnej dobe, keď sa aj zdravému jedincovi zložitejšie hľadá zamestnanie, sú občania so zdravotným postihnutím viac znevýhodnení,“ vraví Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.

Zákon o službách zamestnanosti obsahuje viaceré nástroje aktívnej politiky trhu práce pre ľudí so zdravotným postihnutím. K najznámejším patria chránené dielne a pracoviská, príspevok na osobnú asistenciu a podobne. Nástrojov je však viac a tiež sa volia podľa individuálnych objektívnych potrieb. Po splnení podmienok vzniká nárok na poskytnutie príspevkov každému zamestnávateľovi alebo hendikepovanému občanovi, ktorý o príspevok požiada.

Spôsoby, ako sa ľudia vyrovnávajú so zdravotným postihnutím, sú rôzne. Je však dobré vedieť, kde sa obrátiť o radu. Poradenstvo môžu poskytnúť agentúry podporovaného zamestnávania či Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu. „Okrem pomoci pri vyhľadávaní vhodného zamestnania je tu možnosť psychologického poradenstva, tréningu a hodnotenia jednoduchých pracovných zručností, možnosť stanovenia výšky pracovného potenciálu klienta alebo možnosť využitia čiastočnej liečebnej rehabilitácie,“ dodal Piršel.

Mnohí hendikepovaní ľudia, ktorí sú zároveň poberateľmi invalidného dôchodku, majú obavy, že ak sa zamestnajú, o svoju penziu prídu. „Nejde o nezákonnú činnosť. Invalidní dôchodcovia môžu pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazujú súčasné poberanie penzie a výkon primeranej zárobkovej činnosti,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Poberateľ invalidného dôchodku môže vykonávať primeranú zárobkovú činnosť bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti pracovať mu bola priznaná,“ dodal.

Dorota Hudecová
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Zdroj:http://peniaze.pravda.sk