Nachádzate sa: Úvod > Mediálne všeličo > Zákony > Na čo majú nárok > Ťažké zdravotné postihnutie nie je invalidita. Jedno však nevylučuje druhé

Ťažké zdravotné postihnutie nie je invalidita. Jedno však nevylučuje druhé

Človek, ktorý je invalidný, nemusí byť ťažko zdravotne postihnutým. Invalidita sa posudzuje v Sociálnej poisťovni, zdravotné postihnutie zas na úrade práce.

Človek, ktorý je invalidný, môže byť zároveň ťažko zdravotne postihnutý, ale aj nemusí. A ten, kto dostáva príspevok na kompenzáciu, nemusí dostávať invalidný dôchodok, ktorý nemá so zdravotným postihnutím nič spoločné. Invalidita sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

Ak človek požiada o invalidný dôchodok, musí byť posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne uznaný za invalidného. Ak je však niekto uznaný za zdravotne postihnutého, nedostáva žiadnu pravidelnú dávku.
„Za človeka s ŤZP sa považuje ten, koho miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností človeka, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako rok,“ vraví Veronika Černá z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento človek môže dostať príspevok na kompenzáciu. V zákone je ich viac ako desiatka a žiadateľ o ne musí splniť podmienky vzťahujúce sa k jednotlivým príspevkom. Ten, kto ich dostáva, však musí počítať s tým, že ich ovplyvňuje aj výška príjmu.

Ľudia, ktorí čiastočne alebo úplne stratili schopnosť pracovať, môžu v Sociálnej poisťovni požiadať o invalidný dôchodok. Ako vysvetlil riaditeľ jej komunikačného odboru Peter Višváder, „občan je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom, pričom dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok“.

Posudzuje ho posudkový lekár na základe lekárskych správ, pričom miera poklesu v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Tú možno potom zvýšiť najviac o 10 %.

Aby mal človek nárok na invalidný dôchodok, musí byť invalidným, získať potrebný počet odpracovaných rokov a ku dňu vzniku invalidity nesmie byť starobným alebo predčasným penzistom.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Zdroj:http://peniaze.pravda.sk