Nachádzate sa: Úvod > Ponuky pre invalidov > Pomôcky > Kompenzačné pomôcky

Kompenzačné pomôcky

Pre koho sú určené?
            

Kompenzačné pomôcky sú určené ľuďom, ktorí majú väčšiu alebo menšiu poruchu sluchu. Sú vhodné pre nepočujúce osoby, pre užívateľov načúvacích prístrojov alebo kochleárnych implantátov. Používanie rôznych typov kompenzačných pomôcok a signalizačných systémov sa u ľudí s poruchou sluchu a nepočujúcich jednoznačne prejavuje zlepšením ich kvality života. Ak pri nejakých situáciách nemajú nasadený načúvací prístroj, napr. pri sprchovaní, spánku, údržbe alebo ho majú v servise, nemusia sa obávať, že nebudú počuť dôležité zvuky alebo zvonenie - dverový zvonček, telefón, plač dieťaťa a pod. Bezdrôtové zariadenia na počúvanie televízie (TV), ktoré umožňujú lepšie porozumieť reči bez akýchkoľvek ruchov v domácnosti. Osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky môžu pre získanie kompenzačnej pomôcky dokonca požiadať o finančný príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Kompenzačné pomôcky sú vhodné aj pre rôzne inštitúcie, ktoré zabezpečujú starostlivosť o sluchovo postihnuté osoby, alebo ich zamestnávajú (napríklad školy, zariadenia sociálnej starostlivosti, firmy, ktoré zamestnávajú sluchovo postihnutých zamestnancov).

                                      

Prehľad kompenzačných pomôcok, na ktoré je možné poskytnúť peňažný príspevok občanovi so sluchovým postihnutím na zaobstaranie pomôcky sociálnym odborom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a ktoré sa neposkytujú ani nezapožičiavajú na základe zdravotného poistenia.

Do pozornosti uvádzame opatrenie zákona č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. 

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok si môžete stiahnúť --

Katalóg kompenzačných pomôcok 2015

Cenník kompenzačných pomôcok 2015