Nachádzate sa: Úvod > Ponuky pre invalidov > Pomôcky > Komunikačné a informačné kompenzačné pomôcky

Komunikačné a informačné kompenzačné pomôcky

Stolový alebo prenosný osobný počítač. Deti môžu využívať špeciálne multimediálne programy na  nácvik výslovnosti, rozvíjanie slovnej zásoby, poznávanie zvuko… Spojenie obrazu a písaného textu umožňuje lepšie pochopenie učiva. Odporúča sa kombinácia s hlasovým vstupom, prípadne výstupom na indukčnú slučku.

Internetové pripojenie umožňuje rozšírenie prístupu k informáciám, ale aj video komunikáciu pomocou posunkov.Niektorí operátori ponúkajú mobilný internet so zľavou pre nepočujúcich.

Telefón s faxom je zariadenie, ktoré umožňuje osobe so stratou sluchu používať písanú reč ako formu komunikácie.

Telefón pre nedoslýchavých je zariadenie, ktoré je vybavené  svetelnou signalizáciou a zosilňovačom zvuku.

Mobilný telefón s vibračným zvonením, umožňuje deťom komunikovať s rodičmi a priateľmi a v prípade núdze požiadať o pomoc. Je dobré ak mobilný telefón umožní dieťaťu telefonovať s využitím indukčnej slučky (načúvací prístroj musí byť v režime „T“), odosielať a prijímať SMS správy, prípadne odosielať textové správy na telefax a e–mail. Niektorí mobilní operátori poskytujú špecialne programy pre osoby so stratou sluchu.

Zosilňovač pre mobilné telefóny s indukčnou slučkou alebo so slúchadlami je prídavné zariadenie, ktoré umožňuje komunikovať osobám s ťažkou  stratou sluchu prostredníctvom mobilného telefónu.

 Písací telefón je zariadenie, ktoré vďaka alfanumerickej klávesnici umožňuje komunikáciu pomocou krátkych písaných správ. Jeho súčasťou je často svetelná signalizácia zvonenia, prípadne vibračný zvonček. Princíp telefonovania spočíva v tom, že osoba so stratou sluchu napíše operátorovi text, on ho prečíta počujúcemu a odpoveď počujúceho napíše späť osobe so stratou sluchu. Písacími telefónmi môžu priamo cez text komunikovať aj dve osoby so stratou sluchu navzájom alebo sa dá využívať ako bežný telefón na volanie.

Videotelefón umožňuje osobe so stratou sluchu počas telefonovania odzerať alebo sledovať komunikáciu v posunkoch.

Pager je prístroj,  ktorý umožňuje odosielanie a prijímanie krátkych správ. Pri prijatí správy vibruje. Umožňuje prijímať aktuálne informácie informačných servisov (čas, počasie, akcie …). Býva kombinovaný s vibračným budíkom, prípadne slúži ako diaľková indikácia zvonenia telefónu.

FM audiotechnika - špeciálne zariadenia na prenos zvuku
a) samostatné bezdrôtové zariadenie
b) doplnkové zariadenie k načúvaciemu prístroju

- FM komunikačný systém- je komunikačný  systém, ktorý obsahuje vysielač (učiteľ, rodič) a prijímač (dieťa, žiak). Zvuková informácia sa prenáša do prijímača dieťaťa pomocou FM vĺn. Prístroj ponúka vysokú kvalita zvuku. Dosah prenášaného signálu je aj mimo miestnosti, ale je obmedzený konštrukčnými  parametrami daného FM systému.

 


- Infraport je prístroj, ktorý zlepšuje zrozumiteľnosť zvukov z TV, rádia, MP3, PC. Umožňuje nastaviť hlasitosť bez rušenia okolia. Zvuk môže dieťa prijímať cez sluchátka, alebo cez načúvací prístroj, ktorý ma indukčnú cievku (T).  K prenosu informácií dochádza pomocou infračervených vĺn a preto je pohyb obmedzený na miestnosť, kde je Infraport nainštalovaný.

- Freeport je zariadenie na prenos zvuku z TV, rádia a iného mediálneho zariadenia. Prenos zvuku sa na rozdiel od Infraportu deje FM vlnami a preto umožňuje väčší dosah.

DvD rekordér s funkciou nahrávania je bežnou súčasťou dnešného života. Deti so stratou sluchu môžu vďaka nemu sledovať špeciálne upravené dokumentárne, náučné a filmové nahrávky. Najvhodnejšie sú programy titulkované alebo tlmočené do posunkovej reči. Možnosť viacnásobného opakovania využijú napr. pri DvD kurze posunkového jazyka alebo odzerania.

Diktafón (hlasový záznamník) je šikovná pomôcka pre študentov, ktorí si potrebujú nahrať výklad učiteľa, prednášky, alebo zaujímavú besedu. Neskôr si doma nahrávku pustia a v kľude sa môžu na ňu sústrediť.

Individuálna indukčná cievka je prístroj, ktorý sa dá pripojiť k mobilnému telefónu, MP3 prístroju, rádiu alebo počítaču.


 

Indukčná cievka so zosilňovačom – je zariadenie, ktoré zabezpečuje kvalitný príjem zvuku. Využíva sa hlavne vo väčších miestnostiach. Vyžaduje inštaláciu indukčnej slučky v miestnosti. Dieťa vníma zvuk tak, že má prepnuté načúvacie prístroje na režim “T”.

 

Zosilňovač slúchadla telefónu je externé zariadenie, ktoré sa pripevní priamo na slúchadlo telefónu a zosilní jeho zvuk. Pri kúpe zariadenia je potrebné sa informovať, či je kompatibilné so zosilňovačom a načúvacími prístrojmi.

Televízor s teletextom je dnes najbežnejšou pomôckou pre sluchovo postihnutých. Umožňuje sledovať televízne programy so skrytými aj  otvorenými titulkami, prípadne programy tlmočené do posunkovej reči.
 

Príspevky na jednotlivé pomôcky sa preplácajú podľa predpisu č. 7/2009 Z. z – „Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok.

Zdroj:www.infosluch.sk