Nachádzate sa: Úvod > Ponuky pre invalidov > Pomôcky > Špeciálna autosedačka pre telesne postihnuté dieťa

Špeciálna autosedačka pre telesne postihnuté dieťa

Autor: Mária Kopčíková

Mať dieťatko, ktoré má určitú formu telesného či zdravotného postihnutia, zvyčajne znamená, že tí najbližší sa mu snažia prispôsobovať životné podmienky a pokiaľ sa dá, tak mu čo najviac uľaviť a rôznymi pomôckami zjednodušiť život.

Okrem špeciálnych lôžok, stoličiek, rehabilitačných či ortopedických pomôcok, existujú aj špeciálne autosedačky pre deti s telesným postihom.

Keď sa povie telesne postihnuté dieťa
znamená to, že sa jedná o dieťa s chybou pohybového a oporného ústrojenstva, alebo poškodením nervového ústrojenstva, ak sa prejavuje porušenou hybnosťou. Keďže existuje veľa typov telesného postihnutia, každé dieťa si v starostlivosti vyžaduje individuálny prístup, primeraný svojim potrebám – tie sa obvykle týkajú adekvátnej zdravotníckej starostlivosti, úprave fyzického prostredia (bezbariérovosť, úprava nábytku, prispôsobenie nástrojov a pomôcok na vykonávanie istých činností a pod) a formovania spoločenských vzťahov (akceptovanie jedinca zo strany príbuzných, rovesníkov a okolia).
K úprave fyzického prostredia isto patrí aj možnosť bezpečne takéto dieťa voziť v aute. Keďže sa jedná o deti so špecifickými potrebami, vyžadujú si i špeciálne autosedačky.

Takéto špeciálne autosedačky
sa dajú použiť u detí napr. s týmito typmi ochorenia:
infantilná cerebrálna paréza (z mozgu pochádzajúca detská obrna): je dôsledkom poškodenia mozgu, ktoré vzniká pred, počas alebo krátko po narodení. Príčiny sú rôznorodé. Postihnuté deti trpia poruchou svojich motorických schopností, ktoré sa prejavujú väčšinou ako spastické ochrnutie. Dvaja až štyria z 1000 novorodencov prichádzajú na svet s infantilnou cerebrálnou parézou.
syndróm hypotónie nešpecifickej genézy: pod hypotóniou neurológia rozumie zníženie, pokles svalového napätia pod normálnu úroveň. Primerané svalové napätie (tonus) je jednou z podmienok na uskutočnenie pohybu. Za správny svalový tonus sú zodpovedné niektoré časti centrálneho nervového systému (mozog, miecha), ale aj samotná svalová hmota. Hodnotenie svalového tonusu v detskom veku patrí k bežným vyšetreniam preto, že nás informuje o stave centrálneho nervového systému. Zmena tonusu - jeho pokles, môže byť prvým prejavom toho, že mozog nefunguje správne, že je poškodený, prípadne môže signalizovať ochorenie svalstva.
svalová dystrofia: je široký termín pre geneticky podmienené ochorenia svalov, ktoré sa prejavujú svalovou slabosťou, stratou sily a atrofiou, čiže úbytkom svalstva. 

Prečo je vhodné požiť špeciálnu a nie obyčajnú autosedačku?
Rehabilitačne autosedačky sa vyznačujú škrupinovou konštrukciou. Na základe toho sú vhodná pre deti, ktoré sú pri bezpečnom sedení odkázané na oporu. Vybavenie 5-bodovým popruhom a dodatočnou veľkoplošnou vypchávkou pod zámkou popruhu zamedzuje skĺznutiu panvy dopredu a zaisťuje bezpečnú fixáciu. Pretože kontrola nad hlavou je u mnohých detí s postihnutím obmedzená, je často bezpodmienečne potrebná stabilizácia pomocou opierok hlavy. autosedačka by preto mala disponovať opierkou hlavy, ktorú je možné prispôsobiť dieťaťu, nastaviteľnou výškovo i šírkovo.

Predovšetkým nestabilné deti môžu byť odkázané na vhodnú opierku nôh. A tiež je vhodné zabezpečenie detí pred preklopením sa nabok. Na to zase slúžia hrudníkové peloty a peloty na vedenie stehien.

Zdroj:www.babetko.rodinka.sk