Nachádzate sa: Úvod > Ponuky pre invalidov > Školy, učenie, knihy, učebnice

Školy, učenie, knihy, učebnice

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutímCharakteristika školy Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej SOŠ pre žiakov TP) je organizačnou súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej IPR). SOŠ pre žiakov TP sa rozdeľuje na tri základné úseky: teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie, výchova mimo vyučovania (internát). Uvedené úseky sú veľmi úzko ...

Pridal: Tatiana Ragalová, 05.03.2015 | Zobrazené: 794x | Celý článok


Slovensko má prvý Dia šlabikár!

Slovensko má prvý Dia šlabikár!Nadácia pre deti Slovenska podporila z fondu Hodina deťom vznik prvého Dia šlabikára na Slovensku! Podnetom pre vznik Dia šlabikára bola snaha, aby žiadne dieťa s diabetom I. typu nestálo bokom od diania pre nevedomosť a nepripravenosť okolia na toto ...

Pridal: Tatiana Ragalová, 05.03.2015 | Zobrazené: 908x | Celý článok


V Bratislave sa nachádza najstaršia škola pre nepočújúce deti.

V Bratislave sa nachádza najstaršia škola pre nepočújúce deti.Spojená škola internátna (SŠI) na Hrdličkovej ulici v Bratislave sa ako jedna z mála škôl na Slovensku môže pochváliť tým, že sa jej história písala v priebehu troch storočí. Pre nepočujúce deti poskytovala starostlivosť ešte pred vznikom rakúsko-uhorskej monarchie. „Podľa údajov, ktoré ...

Pridal: Tatiana Ragalová, 03.09.2015 | Zobrazené: 770x | Celý článok


Na Strednej škole pre zrakovo postihnutých v Bratislave sú deti z celej SR

Na Strednej škole pre zrakovo postihnutých v Bratislave sú deti z celej SRVzdelávací obsah je rovnaký ako na bežných školách, odlišné sú len metódy a formy, s ktorými učiteľ so žiakmi pracuje. Tak by sa dalo charakterizovať špecifikum vyučovania na Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v bratislavskej Karlovej ...

Pridal: Tatiana Ragalová, 31.03.2016 | Zobrazené: 724x | Celý článok