Nachádzate sa: Úvod > Ponuky pre invalidov > Školy, učenie, knihy, učebnice > V Bratislave sa nachádza najstaršia škola pre nepočújúce deti.

V Bratislave sa nachádza najstaršia škola pre nepočújúce deti.

Spojená škola internátna (SŠI) na Hrdličkovej ulici v Bratislave sa ako jedna z mála škôl na Slovensku môže pochváliť tým, že sa jej história písala v priebehu troch storočí. Pre nepočujúce deti poskytovala starostlivosť ešte pred vznikom rakúsko-uhorskej monarchie.

„Podľa údajov, ktoré sme vypátrali v rakúskych archívoch, sa vznik školy, resp. vtedajšieho Ústavu pre hluchonemých v Bratislave datuje už od roku 1833,“ vysvetlila súčasná riaditeľka SŠI Mária Benová. Najstaršia slovenská škola pre sluchovo postihnuté deti sídli už 55 rokov v budove na bratislavských Kramároch. Svoj terajší názov nesie od roku 2009.

V našej škole poskytujeme výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom od troch do 16 rokov so sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, ale aj viacnásobne postihnutým deťom a žiakom,“ objasnila riaditeľka školy. Okrem toho, školu navštevujú aj deti a žiaci bez zdravotného znevýhodnenia. V triedach základnej školy je v súčasnosti 80 chlapcov a dievčat, v materskej škole je 65 detí, 35 z nich nemá sluchové ani rečové postihnutie.

Prevažne deti zo Západného Slovenska

Deti navštevujúce SŠI sú väčšinou z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, no taktiež sú medzi žiakmi i deti z Banskobystrického a Žilinského kraja. „Ich rodičia sa pre našu školu rozhodli na základe dobrých referencií a podľa ich ohlasov sú s týmto rozhodnutím spokojní,“ uviedla riaditeľka. Deťom sa v materskej i základnej škole venuje tím učiteľov, ktorí vyštudovali špeciálnu pedagogiku, takisto logopédi, vychovávatelia, pedagogickí asistenti i psychológovia.

Hoci by sa v prípade školy pre sluchovo postihnuté deti mohlo zdať, že komunikačným prostriedkom na vyučovaní je iba posunková reč, nie je tomu tak. V škole používajú pedagógovia tzv. totálnu komunikáciu, teda kombináciu používania posunkovej reči a budovania rečových schopností.

Vysvetlením je fakt, že nie všetci žiaci majú poruchu sluchu a aj deti so sluchovým postihnutím pochádzajú z rôzneho prostredia. „Niektorí majú nepočujúcich rodičov, s ktorými môžu komunikovať prostredníctvom posunkov, väčšina žiakov má však rodičov, ktorí poruchu sluchu nemajú. Preto dbáme o to, aby sme rozvíjali vo veľkej miere rečové schopnosti, čo našim deťom pomáha pri integrácii a príprave na samostatný život,“ vysvetlila riaditeľka.

Kompletne vybavené priestory

Pre rôznorodú prácu a činnosť slúžia deťom aj multifunkčné priestory školského a internátneho zariadenia. Okrem učební a spoločenských miestností tu možno nájsť aj detské ihrisko, dve telocvične, bazén, dopravné ihrisko či tenisové kurty. V minulom kalendárnom roku sa škole vďaka finančnej podpore ministerstva školstva i ministerstva vnútra, súkromných osôb a podnikateľských subjektov podarilo zrealizovať viacero dôležitých rekonštrukcií.

„Vymenili sme kompletne všetky okná na budove ZŠ a internátu, vynovili sa tiež priestory materskej a základnej školy, klubovne i herne,“ vymenovala riaditeľka školy Mária Benová.

Zdroj:http://bratislava.dnes24.sk