Nachádzate sa: Úvod > Ponuky pre invalidov > Služby > Služby pre znevýhodnených používateľov

Služby pre znevýhodnených používateľov

Znevýhodnený používateľ (zdravotne postihnutý používateľ) je každý používateľ, ktorému zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie bráni, respektíve neumožňuje využívať služby ako zdravému používateľovi.

Typy znevýhodnených používateľov

Telesne znevýhodnený používateľ

Zrakovo znevýhodnený používateľ

Sluchovo znevýhodnený používateľ

Mentálne znevýhodnený používateľ

http://www.infolib.sk