Nachádzate sa: Úvod > Služby > Materiály v slepeckom písme

Materiály v slepeckom písme

Materiály v slepeckom písme

Materiály v slepeckom písmeSlovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Štúrova 36, 054 65 Levoča Telefón redakcie: 053/2451 004, 0918 809 472 Telefón expedície: 053/2451 211 e-mail: redakcia@skn.sk katarina.samelova@skn.sk http://www.skn.sk Časopiosy v Brailovom písem NOVÝ ŽIVOT – ...

Pridal: Tatiana Ragalová, 17.02.2015 | Zobrazené: 988x | Celý článok


Telefón pre nevidiacich s Braillovým písmom

Telefón pre nevidiacich s Braillovým písmom  Dvad­sať­de­väť­roč­ný Ind Su­mit Da­gar zís­kal ten­to týž­deň 50 000 do­lá­rov na svoj pro­jekt te­le­fó­nu pre ne­vi­dia­cich v sú­ťa­ži Award for En­tep­ri­se, or­ga­ni­zo­va­nej švaj­čiarskym vý­rob­com ho­di­niek Ro­lex. Mla­dý di­zaj­nér z Nai Di­llí navr­hol te­le­fón s dis­ple­jom s drob­ný­mi hr­bol­ček­mi, kto­rých ...

Pridal: Tatiana Ragalová, 27.03.2015 | Zobrazené: 857x | Celý článok


Pomôcky a hry pre nevidiacich

Pomôcky a hry pre nevidiacichVitajte v našej chránenej dielni... Spoločnosť AjMy s.r.o. tvoria 2 chránené dielne, ktoré vznikli ako povzbudenie pre všetkých zrakovo postihnutých ľudí, ktorí sa v dôsledku svojho zdravotného postihnutia ťažšie uplatnia na trhu práce. Opierame sa o základný predpoklad, že všetci ľudia dokážu úspešne pracovať, vytvárať ...

Pridal: Tatiana Ragalová, 27.03.2015 | Zobrazené: 3874x | Celý článok


Unikátna reštaurácia pre nevidiacich v Levoči

Unikátna reštaurácia pre nevidiacich v LevočiJedálny lístok čítajú prstami! Zvládnu to bez pomoci! Aj Slovensko už má svoju reštauráciu, v ktorej si nevidiaci môžu sami prečítať jedálny a nápojový lístok. Menu je napísané v Braillovom písme. To, že sa táto nezvyčajná reštaurácia nachádza práve v Levoči, nie je náhoda. Žije tu asi tisícka zrakovo ...

Pridal: Tatiana Ragalová, 30.03.2015 | Zobrazené: 830x | Celý článok