Nachádzate sa: Úvod > Služby > Materiály v slepeckom písme > Materiály v slepeckom písme

Materiály v slepeckom písme

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Štúrova 36, 054 65 Levoča
Telefón redakcie: 053/2451 004, 0918 809 472

Telefón expedície: 053/2451 211
e-mail: redakcia@skn.sk katarina.samelova@skn.sk
http://www.skn.sk


Časopiosy v Brailovom písem


NOVÝ ŽIVOT – kmeňový časopis pre nevidiacich s najdlhšou, 63-ročnou tradíciou, prináša informácie o živote, práci a dianí v slovenskom slepeckom hnutí, o osobnostiach hnutia nevidiacich a slabozrakých, ale prináša materiály aj o zásadné materiály z oblasti legislatívy.
Evidenčné číslo 202/08
Vychádza raz mesačne.

VIERKA - časopis pre ženy. Orientuje sa na život, prácu, záujmy, potreby, aktivity zrakovo postihnutých žien, s výrazným tematickým podielom populárno-náučných, praktických príspevkov, avšak s prihliadnutím na špecifické podmienky života zrakovo hendikepovaných žien. Pravidelne uverejňuje autorské články z oblasti praktického poradenstva (recepty, ručné práce, praktické rady do domácnosti a pod.).
Evidenčné číslo 483/08
Vychádza každé dva mesiace.

MLADOSŤ – časopis pre mladých. Periodikum obsahuje rôzne príspevky pre mladých a o mladých, rozhovory so zaujímavými zrakovo postihnutými mladými ľuďmi, príbehy zo života mladých, rady lekárov, psychológov, autorskú tvorbu nevidiacich, súťaže, kvízy a pod.
Evidenčné číslo 487/08
Vychádza každé dva mesiace.

ŠACH – tento časopis poskytuje priestor aktívnym zrakovo poškodeným šachistom na vzájomnú odbornú komunikáciu a taktiež na uverejňovanie analýz a postrehov zo šachového domáceho i zahraničného diania. Opodstatnenosť časopisu vyplýva predovšetkým z dlhodobej tradície, ktorú šach medzi nevidiacimi a slabozrakými všetkých vekových kategórií dlhé roky zaznamenal.
Evidenčné číslo 485/08
Vychádza štvrťročne.

NÁDEJ - ekumenický časopis pre všetkých kresťanov. Ťažiskové tematické pravidelné rubriky: Hľadali a našli Boha, Naše apoštolské vyznanie viery, Pre deti a iné.
Evidenčné číslo 486/08
Vychádza štvrťročne.

KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER - časopis o literatúre, umení a kultúrnom dianí u nás i v zahraničí. Príspevky o slovenských a svetových spisovateľoch, recenzie, kultúrny kalendár, autorská tvorba nevidiacich a slabozrakých a iné.
Evidenčné číslo 484/08
Vychádza štvrťročne.
 

PONUKA PERIODÍK NA ROK 2015

Vážení čitatelia, prinášame vám prehľad časopisov na rok 2015. Ceny periodík a kalendárov sa opäť nemenia. Do ponuky titulov pribudol časopis Zem&Vek. Webová stránka skn.sk sa rozšíri o ôsme periodikum – Dotyky (všetky budú prístupné on-line vo formáte WMA DRM 10). Zvukové periodiká na CD nosičoch vo formáte MP3 netreba vracať, ostávajú vo vlastníctve abonenta. V prípade krátenia finančných príspevkov na časopisy si vydavateľ vyhradzuje právo redukovať ich rozsah a periodicitu. Pri objednávaní časopisov i kalendárov vyplňte peňažný poukaz v správe pre adresáta vo vlastnom záujme čo najdôslednejšie. Ústrižok o zaplatení neposielajte do expedície, starostlivo si ho uschovajte. Peňažný poukaz spolu s Ponukou dostane každý súčasný čitateľ poštou. Ponuky sú k dispozícii aj v KS ÚNSS. Ostatní záujemcovia môžu o ňu požiadať e-mailom expedíciu:  katarina.samelova@skn.sk , resp. redakciu: redakcia@skn.sk .

NOVÝ ŽIVOT (nb): kmeňový časopis pre nevidiacich, 12 čísel ročne, predplatné 3 €.

VIERKA (vb): časopis pre ženy. 6 čísel ročne, predplatné 2,50 €.

ŠACH (sb): časopis pre šachistov. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

MLADOSŤ (mb): časopis pre mládež. 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

NÁDEJ (bb): ekumenický časopis. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER (kb): časopis o literatúre, umení a kultúre. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

Zdroj: www.skn.sk