Nachádzate sa: Úvod > Služby > O slepeckom písme > Preklad z a do Braillovho písma

Preklad z a do Braillovho písma

Podľa § 16 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je nevidiaca osoba oprávnená požadovať sprístupnenie informácie v Braillovom písme. Povinná osoba, ktorá nemá k dispozícii špeciálne zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie.

Povinným osobám, ktoré nemajú zariadenia na tlač Braillovým písmom, odborníkov na ich obsluhu a odborníkov na preklad z Braillovho písma do bežného písma ponúka Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od 1. januára 2009 službu prekladu z bežného písma do Braillovho písma a prekladu z Braillovho písma do bežného písma za týchto podmienok:

A. Preklad dokumentov do Braillovho písma

B. Preklad z Braillovho písma

Cena za preklad

Objednávky a otázky zasielajte:

Zdroj:http://unss.sk