Nachádzate sa: Úvod > Služby > O slepeckom písme > Vznik a vývoj slepeckého písma

Vznik a vývoj slepeckého písma

Louis Braille sa narodil 4. januára 1809 v Couvray pri Paríži a zomrel 6. januára 1852. Bol slepý, ako trojročný si vypichol oko obuvníckym šidlom a o druhé prišiel v dôsledku infekcie.

Louis Braille bol už od útleho detstva slepý. Slepotu si sčasti zapríčinil sám, sčasti ho postihla nebezpečná infekcia. Bol múdry a inteligentný, a preto v ňom rástla túžba po vzdelaní a po snahe niečo v živote dokázať a ukázať všetkým ľuďom, že aj slepý alebo inak postihnutý človek môže viesť plnohodnotný život. Roku 1819 ho poslali do parížskej slepeckej školy. Učil sa čítať a písať latinku, robil pokroky v štúdiu.
Braillovo slepecké písmo vzniklo v roku 1829 vo Francúzsku.
Braille upravil Barbierov znak na polovicu (pôvodne mal 12 bodov) a takto vytvoril svoje známe 6 bodové písmo.
Braillov upravený znak bol omnoho jednoduchší a zrozumiteľnejší ako Barbierov 12 bodový znak. Braillov znak je vhodný pre všetkých slepých ľudí. Týmto činom aj oni získali šancu žiť krajší a lepší život. Louis Braille je celosvetovo uznávanou osobnosťou, ktorá dosiahla omnoho viac ako ktokoľvek iný.
Vynález slepeckého písma umožnil čítanie, písanie a vzdelávanie nevidiacich po celom svete. Písmo je takmer jednotné. Braillova abecedy mala, má a bude mať nezastupiteľné miesto v živote nevidiacich, ktorým takouto formou sprostredkuje krásu okolitého sveta, ktorý si my, vidiaci, málo vážime
V súčasnej dobe je Braillovo písmo nenahraditeľné pre ľudí zrakovo postihnutých. Bez toho písma si ani jeden z nich nevie predstaviť svoj každodenný život. Toto písmo im umožňuje prijímať informácie od sveta. Bez toho by sa odlišovali od „bežných ľudí“.
Dnes má takmer polovica znakov Braillovej abecedy rovnaký význam na celom svete, takže prácu pri výuke pre konverzujúcich v anglickom Braillovom písme je len veľmi malá. Napríklad americké Braillovo písmo má svoje znaky starostlivo spracované a znaky sú starostlivo a vedecky rozvrhnuté.
V rokoch 1859 - 1860 bol Braillov systém predstavený v Amerike a začal sa vyučovať s určitým úspechom na St. Louis school for the Blind. Roku 1868 sa britská a zahraničná asociácia pre nevidiacich spojili a priniesli Braillovo písmo do Ameriky, kde šírili toto písmo prostredníctvom tlačenia kníh pre nevidiacich. Anglicko a Francúzsko boli posledné krajiny, ktoré oficiálne potvrdili Braillovu metódu ako najlepšiu pre čítanie a písanie pre nevidiacich.

Zdroj:http://www.skn.sk