Nachádzate sa: Úvod > Služby > Služby pre zrakovo postihnutých > Služby ÚNSS pre ľudí so zrakovým postihnutím

Služby ÚNSS pre ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje široké spektrum sociálnych služieb ľuďom so zrakovým postihnutím, ich rodinám aj sociálnemu prostrediu, v ktorom žijú. Služby sú poskytované prostredníctvom siete krajských stredísk v každom krajskom meste na Slovensku.


Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia

ÚNSS poskytuje sociálne služby všetkým klientom bezplatne. Služby poskytujeme prevažne individuálnou formou ambulantne na pracoviskách ÚNSS, alebo v domácom prostredí klienta. Skupinové formy využívame pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pri motivácii pre ďalšiu aktivitu a pri zvládaní sociálno-komunikačných zručností.

Aký je postup v prípade záujmu o sociálne služby?

Aké sú podmienky poskytnutia sociálnej služby?

Jedinou podmienkou je diagnostikované zrakové postihnutie. Nie je potrebné vypĺňať iné tlačivo.

Čo sa deje na osobnom stretnutí?

Na osobnom stretnutí s pracovníkom krajského strediska sa zisťujú základné informácie o klientovi so zrakovým postihnutím a o jeho probléme. Nasleduje návrh riešení problému a podľa svojich potrieb si klient stanovuje množstvo, rozsah, druh aj dĺžku poskytovania sociálnych služieb.

Počas poradenského rozhovoru sa klientovi vystaví Evidenčný list zabezpečujúci ochranu osobných údajov, čím je zároveň zaradený do systému poskytovania sociálnych služieb. V Evidenčnom liste je zaznamenávaný celý postup práce s klientom, rehabilitačný plán a všetky stretnutia v časovom slede.

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré poskytujeme nielen klientom so zrakovým postihnutím, ale aj ich užšiemu či širšiemu sociálnemu prostrediu, pomáhame:

Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie pomáhame získať a rozvíjať vedomosti a zručnosti na zvyšovanie nezávislosti klienta, ako sú:

Naši pracovníci sú profesionáli spĺňajúci všetky kvalifikačné predpoklady na poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím. Pri svojej práci sa riadia Etickým kódexom a Štandardami kvality poskytovania sociálnych služieb, ktoré ÚNSS vypracovala v roku 2011.
Po metodickej stránke je poskytovanie sociálnych služieb zastrešované Oddelením sociálnych služieb.

Služby Centra technických a informačných služieb (CETIS)

Centrum technických a informačných služieb - CETIS je špecializované pracovisko ÚNSS, ktorého poslaním je technická podpora vzdelávania, zamestnávania a nezávislého života zrakovo postihnutých ľudí najmä pomocou sprístupňovania informácií a informačných a komunikačných technológií a rozvoja schopností nevidiacich a slabozrakých ľudí potrebných na ich využívanie. CETIS rozvíja najmä tieto činnosti:

Služby Výcvikovej školy pre vodiacich psov (VŠVP)

Zdroj:http://www.unss.sk