Nachádzate sa: Úvod > Top služby pre ZŤP > Doprava > Cestovanie vlakom zadarmo pre ZŤP a ZŤP-S

Cestovanie vlakom zadarmo pre ZŤP a ZŤP-S

Cestovanie vlakom zadarmo rozprúdilo debatu po celom Slovensku. Zaujímavou oblasťou sú držitelia preukazov ZŤP a ZŤP – S, ktorí nepoberajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Zákon určuje nárok na cestovanie vlakom bezplatne všetkým poberateľom dôchodkov zo Sociálnej poisťovne podľa Zákona o sociálnom poistení. Ak však ste držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP – S a nepoberáte dôchodok, platí doterajší stav. Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP- S majú aktuálne nárok na 60 % zľavu z cestovného, pri sprievodcovi je to bezplatné cestovanie. Držiteľ preukazu ZŤP ma zľavu 60 % na cestovné, ak však nepoberá dôchodok podľa Zákona o sociálnom poistení, nemôže si uplatniť nárok na cestovanie zadarmo a cestuje teda podľa terajšieho stavu. Podobne sú na tom držitelia preukazu ZŤP-S so sprievodcom. Tí majú aktuálne zľavu 60 % na cestovné a sprievodca má nárok cestovať zadarmo. Ak by držiteľ preukazu ZŤP-S poberal dôchodok zo Sociálnej poisťovne, je pre neho výhodnejšie využiť zľavu na preukaz ZŤP,–S ako si vybavovať cestovateľský preukaz na cestovanie vlakom zadarmo, keďže v tom prípade by musel sprievodca zaplatiť plnú sumu, ak nepodlieha priamo zákonu o cestovaní vlakom zadarmo. Zdá sa, že aj napriek snahe, určitá skupina znevýhodnených ostala pri bezplatnom cestovaní vlakom obídená. Navyše, silnejúce hlasy aj z radov tých, ktorí môžu bezplatné cestovanie využiť poukazujú nato, že dôsledky a nároky na bezplatné cestovanie neboli dostatočne dôsledne prepracované.