Nachádzate sa: Úvod > Zóna pre šport > Šport pre invalidov > Návrat do života vďaka športu

Návrat do života vďaka športu

  1. Šport je po úraze či chorobe cestou späť do spoločenského života

  2. Prístup k športu musí byť pre postihnutých dostupnejší

  3. Záujem o šport hendikepovaných stále rastie, a to najmä vďaka paralympijským hrám

Úraz môže navždy zmeniť celý život. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), približne 20 až 50 miliónov ľudí utrpí počas jedného roka zranenia len pri dopravných nehodách. Kým niektoré zranenie zostanú trvalé, ostatné môžu byť zmiernené pravidelným cvičením. V zime na prelome roka 2011 a 2012 vypracovala preto skupina Allianz v Nemecku prieskum, ktorý skúmal úlohu športu v živote ľudí s telesným postihnutím. Najvýraznejším výsledkom štúdie bol zistenie, že práve šport je prostriedkom zlepšenia kvality života ľudí s postihnutím.

Motivácia začať so športom ide podľa štúdie aj za úroveň zlepšenia telesných dispozícií, keďže pravidelné športovanie vedie aj k väčšej autonómii a k ľahšiemu prekonávaniu životných prekážok telesne postihnutých ľudí. „Zdravotne postihnutí športovci sú omnoho samostatnejší ako tí, čo nešportujú. Športovci sa často stretávajú s novými ľuďmi a situáciami a sú často nútení prekonávať prekážky, najmä pri cestovaní. Netvrdím, že ich život je ľahší, ale je určite otvorenejší,“ hovorí Veronika Vadovičová, slovenská paralympionička v športovej streľbe, ktorá získala v Pekingu 2008 zlatú medailu.

 

 

Dôležitý je najmä prístup k športu

Šport je zvyčajne po nehode dôležitou súčasťou rehabilitácie, ktorá pomáha ľuďom pri návrate do telesnej kondície,“ hovorí Sir Philip Craven, prezident Medzinárodného paralympijského výboru (IPC). „Šport však môže hrať kľúčovú úlohu v životoch ľudí s trvalým telesným postihnutím, ktorá ide ďaleko za fyzickú rehabilitáciu. Cez šport sa môžu stať zdraví aj postihnutí športovci súčasťou spoločnosti.

Rehabilitácia sa často stáva pre telesne postihnutých miestom prvého kontaktu so športom. Na to však, aby v športe pokračovali, musia mať zabezpečených niekoľko základných podmienok. Často, aj keď zariadenie ponúka možnosť športovať pre telesne postihnutých, je pre športovcov dopravne ťažko prístupné či neposkytuje základné informácie, čo môže sťažovať aj obyčajné prihlásenie na aktivitu.

Ako zistila štúdia, práve internet hrá kľúčovú úlohu v prístupe postihnutých ľudí k športu. Ako kompenzáciu za sťaženú mobilitu poskytuje skvelý nástroj na kontakt so svetom. Tok informácií, ktorý ním prúdi, zľahčuje prístup k športovaniu. Miesta, ako napríklad dostupné športoviská, sa dajú prostredníctvom internetu ľahko vyhľadať. Taktiež sa na internete dajú kontaktovať kompetentní ľudia či vymieňať skúsenosti.

Paralympijský šport rúca bariéry

Súťažný šport pre ľudí s telesným postihnutím je dnes omnoho známejší a populárnejší ako to bolo pred 12 rokmi. Stále však existuje priestor na zlepšovanie. Stále nemáme také postavenie ako zdraví športovci,“ hovorí jeden z účastníkov prieskumu.

Aktívne propagovanie a spravodajstvo z hlavných športových udalostí ako sú Paralympijské hry v Londýne 2012 môže pomôcť posilniť pozíciu športov pre telesne postihnutých v spoločnosti a prelomiť mnohé predsudky,“ hovorí Joseph K. Gross z Allianz SE. „Pretože paralympijskí športovci nie sú druhoradí športovci. Ambície, profesionalita a tímový duch ich často vyburcuje k excelentným výkonom a robí z nich športové hviezdy a vzory pre nás všetkých.

Skupina Allianz je partnerom Paralympijského hnutia už mnoho rokov a za ten čas predstavila široké spektrum projektov a iniciatív v snahe podporiť Medzinárodný paralympijský výbor (IPC), Národné paralympijské výbory či športovcov. Od roku 2011 sa Allianz stal prvým „Medzinárodným partnerom“ IPC. Taktiež Allianz – Slovenská poisťovňa dlhodobo spolupracuje so Slovenským paralympijským výborom (SPV). Okrem špeciálneho poistenia, ktoré poskytuje paralympijskému tímu, v minulosti tiež podporila viacero aktivít SPV.

Začíname registrovať ako tieto fantastické iniciatívy skupiny Allianz prinášajú prvé ovocie,” hovorí riaditeľ marketingu IPC Alexis Schäfer. „Pozornosť venovaná paralympijskému športu sa neustále zvyšuje, a to nám pomáha rúcať bariéry a predsudky v ľudských mysliach, čo nakoniec pomáha všetkým telesne postihnutým, nielen športovcom. Na paralympiáde môžu diváci zažiť športové výkony na najvyššej úrovni, emócie z výhier či napínavé športové zápletky.

Verejný záujem o paralympijský šport rastie už niekoľko rokov. Podľa štatistík IPC, v Londýne budú predané 2 milióny lístkov na paralympijské hry, kým v Sydney v roku 2000 to bolo len niečo cez milión lístkov. Organizátori taktiež očakávajú 6000 akreditovaných novinárov, čo je oproti Sydney viac ako dvojnásobný nárast. Trvanie televíznych vysielaní sa taktiež predlžuje. Kým na paralympijských hrách v Sydney bolo odvysielaných iba 50 hodín prenosov, vo Vancouveri v roku 2010 to už bolo viac ako 1500 hodín športových prenosov.

Zdroj:www.allianzsp.sk